Pozvánka na 20. zasedání zastupitelstva

18. září 2018, zprávy z MěÚ, přečteno: 1314×

Zasedání Zastupitelstva města Blanska proběhne v úterý 25. září 2018 ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko na nám. Republiky 1, Blansko. Začátek je v 15:30 hodin. Zasedání zastupitelstva jsou přístupná veřejnosti.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

NÁVRH PROGRAMU

 • Zahájení
 • Schválení programu 20. zasedání zastupitelstva města
 • Prodej pozemků
 • Ostatní záležitosti oddělení Pozemky
 • Výkupy pozemků
 • Blansko, střed – objekt hasičky
 • Výkup inženýrských sítí
 • Blansko, regenerace sídliště Zborovce, I. etapa
 • Cyklistická a pěší komunikace podél silnice II/379, úsek Blansko-Skalní Mlýn (1. etapa)
 • Blansko, Těchov – Stavební úpravy stávající autobusové zastávky
 • Minimální síť sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2019
 • Metodika pro poskytování dotací městem Blansko, verze č. 3
 • Informace o zhodnocování finančních prostředků města za 1. pololetí 2018
 • Vyhláška o místních poplatcích (úprava textu)
 • Rozpočtová opatření
 • Informace o činnosti „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí
 • Schválení Dodatku č. 14 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK
 • Schválení Dodatku č. 1 Smlouvy o spolupráci při zajišťování a rozvoji IDS JMK
 • Seznam dluhů z bytů
 • Individuální dotace z oblasti sportu – Olympia Blansko, z. s.
 • Návrh na vydání změny ÚP Blansko B2017 – ZÚR s odůvodněním
 • Zápisy z jednání výborů zastupitelstva města
 • Interpelace členů zastupitelstva
 • Závěr

Ivo Polák
starosta