Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Seniorská obálka může napomoci v tísni nebo v ohrožení zdraví či života

21. září 2018, zprávy z MěÚ, přečteno: 862×

Výjezdy Zdravotnické záchranné služby v Jihomoravském kraji k chronicky nemocným lidem vyššího věku, u kterých dojde k náhlému zhoršení zdravotního stavu, patří k těm nejčastějším. Právě pro tyto seniory je určena tzv. Seniorská obálka.

„Tato obálka je výstupem osvětové kampaně, která napomůže jak seniorům, tak záchranným složkám získat snadno a rychle informace potřebné k záchraně života. Karta poslouží záchranářům k rozhodnutí o tíži zdravotního stavu, optimální terapii na místě nebo o nutnosti transportu do zdravotnického zařízení. Jde tak o další krok k vylepšení přednemocniční péče,“ vysvětluje Iveta Čípková, vedoucí oddělení sociálních služeb.

Na základě spolupráce v projektu Ministerstva práce a sociálních věcí „Politika stárnutí na krajích“ se do distribuce Seniorské obálky zapojilo i město Blansko. „Důležité je, aby obálka, obsahující kartu s veškerými údaji o seniorovi, byla umístěna na viditelném a snadno dostupném místě. Obvykle na dveřích lednice nebo na vnitřní straně vchodových dveřích do bytu,“ zdůraznila vedoucí oddělení sociálních služeb.

Senioři za pomoci příbuzných nebo svého praktického lékaře vyplní do karty základní informace o svých alergiích, nemocech, lécích, jejich dávkování, mohou také uvést kontakty na své blízké nebo ošetřujícího lékaře. Důležitost jednotlivých kolonek se řídí barvami. Nezbytná je také pravidelná aktualizace všech údajů na kartě, zejména při změnách léků, kontaktů nebo po hospitalizaci.

Vyplnění údajů, jako je datum narození, zdravotní pojišťovna i rodné číslo, napomůže k rychlé identifikaci pacienta. Ne vždy totiž mají senioři u sebe doklady, ze kterých lze tyto informace okamžitě zjistit. Nelze podceňovat ani údaje o případných alergiích či o nemocech, kterými senior aktuálně trpí, nebo nemocech, které prodělal v minulosti.

i.-c.-e.-karta-nahled-70863-0_550.jpg
Výřez z I.C.E. karty (pozn. red.: z anglického „In Case of Emergency“, tedy v mimořádném případě nebo v případě nouze)

Ke stažení ve formátu PDF

K dispozici bude od 1. října také na webových stránkách města. Vytištěnou kartu a instrukce k jejímu vyplnění získají zájemci také na distribučních místech (knihovna, Městský klub důchodců, seniorské kluby, poskytovatelé sociálních služeb, odbor SOC, odbor ŠKOL a podatelna MěÚ Blansko).

Dostupná bude rovněž v rámci městských oslav Dne seniorů, které se uskuteční 1. října v Dělnickém domě v Blansku.

red