Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

V říjnu proběhne v Blansku čištění dešťových vpustí

23. září 2018, zprávy z MěÚ, přečteno: 240×

Konkrétně se bude jednat o lokalitu Starého Blanska a sídliště Zborovce. Touto etapou bude letošní čištění vpustí ve městě dokončeno. Zahájení dalšího plošného čištění se předpokládá v měsících březnu nebo dubnu 2019. Záleží na klimatických podmínkách.

odbor životního prostředí

 

Brzy v Blansku


19.12. 16:00 h, nám. Republiky
Radniční punčování
22.12. 15:00 h, nám. Republiky
Čtvrtá adventní sobota – Mrazík