Podnikatelé často zapomínají na svou povinnost oznámit změnu sídla

1. října 2018, zprávy z MěÚ, přečteno: 3756×

Jelikož dochází opakovaně k nejasnostem při oznamování změny sídla (dříve místa podnikání) podnikatelů fyzických osob, živnostenský úřad připomíná následující fakta (viz níže).

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Podnikatel nemá povinnost oznamovat živnostenskému úřadu změny údajů, které jsou zapsány v základních registrech, tedy zejména bydliště, jména, příjmení i sídla.

V případě změny sídla však existuje určitá výjimka, a to v případě, že podnikatel nemá na živnostenském úřadě uplatněn požadavek na automatickou změnu adresy sídla při změně adresy bydliště.

V tomto případě je nutné změnu adresy sídla oznámit živnostenskému úřadu, a to bez ohledu na její již existující zápis v základním registru osob. Jelikož změna sídla podléhá v tomto případě i úhradě správního poplatku ve výši 100 Kč, lze celou záležitost urychlit osobní návštěvou kteréhokoliv živnostenského úřadu.

Připomínáme také, že povinnost oznamovat změnu sídla platí i v případě, že podnikatel má oznámeno přerušení provozování živnosti a že sídlo musí být umístěno na existující adrese. Sídlo na adrese, která neexistuje, živnostenský úřad do živnostenského rejstříku nezapíše.