Projektovou dokumentaci pro přemostění na Staré Blansko zpracovatel předloží se čtyřměsíčním zpožděním

22. října 2018, zprávy z MěÚ, přečteno: 3697×

Rada města Blanska dala souhlas k uzavření dodatku ke smlouvě uzavřené s Projekční kanceláří PRIS spol. s r. o, jímž se prodlužuje doba plnění pro odevzdání projektové dokumentace pro umístění stavby „III/379 37 Blansko, přemostění“ o čtyři měsíce.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., jako zpracovatel projektové dokumentace pro stavbu III/379 37 Blansko, přemostění, požádala o prodloužení doby zpracování projektové dokumentace pro umístění stavby, a to o čtyři měsíce. Původně měla být první fáze projektové přípravy zpracována k 1. listopadu 2018, vzhledem ke komplikacím, které nastaly, nebude ale hotová dříve než 1. března 2019. 

„V rámci komplexního návrhu této akce v komplikovaném městském prostředí se vyskytly určité problémy, které měly nebo mají vliv na termín dokončení projektové dokumentace,“ uvedli zástupci zhotovitele ve své žádosti. 

Jedná se zejména o změnu řešení křižovatky Svitavská x Fügnerova z průsečné na okružní, která je vázána na výsledky kapacitního posouzení po provedeném směrovém průzkumu. Směrový průzkum nebylo podle zhotovitele možné v prázdninových měsících provádět, musel proto počkat na ustálení dopravy na začátku září.

Na změnu řešení typu (tvaru) křižovatky Svitavská x Fügnerova jsou také vázány nové trasy přeložek plynovodu, vodovodu, kanalizace, elektřiny a sdělovacích kabelů v tomto prostoru. V rámci prověřování technologie výstavby mostu bylo navíc nutné dále zvýšit výškové osazení mostu a vyloučit jednu z mostních podpěr, což vedlo k novému technickému řešení návrhu mostu.

most-87051-0_550.png

„Okružní křižovatka v ulicích Svitavské a Fügnerově si vyžádala zábor pozemků v areálu obchodního domu Penny a areálu Správy jeskyní ČR, Správy jeskyní Moravského krasu,“ upřesnil Marek Štefan, vedoucí odboru investičního územního rozvoje.

red