Skauting mě naplňuje, doporučil bych ho všem, říká Jan Bobr Pořízek

8. října 2018, ostatní, přečteno: 1860×

Premiéra filmu o Janu Bobrovi Pořízkovi, vedoucím skautského střediska Světla Blansko, se uskutečnila ve čtvrtek 20. září. Další snímek z cyklu Živá paměť o významných blanenských osobnostech autorů Jana a Radka Popelkových přilákal rekordní počet diváků. V Kině Blansko se jich sešlo na pět set.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

„Posláním hnutí je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních i tělesných schopností. Cílem je připravenost jedince plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství,“ definuje skauting wikipedia.

O naplňování tohoto poslání se celý život snaží i vůdce blanenského střediska Světla Jan Pořízek, zvaný Bobr. Svou přezdívku si nevybral sám, její význam ale přesně vystihuje jeho osobnost. Jan Pořízek je totiž stavař, po celý život se netají láskou ke dřevu a věnuje se budování konstrukcí především z tohoto přírodního materiálu.

Když je bobr sám, je prý nebezpečný. To se ale Janu Pořízkovi nemůže stát. Obklopuje se stále svými skauty, bez kterých by se cítil ztracený. „Mezilidské vztahy jsou nesmírně důležité a musíme je stále živit. Bez množství bratrů a sester bych nebyl nic. A čím víc jich je, o to je radostnější,“ vystihl svou životní filozofii Pořízek.

Ačkoli byl dříve Černým bobrem (pozn. red.: původně měl totiž bujný černý plnovous, který se postupem času zabarvil dostříbrna, přídomek „černý“ tak ztratil smysl), dnes ho každý zná pouze jako Bobra.

Jan Bobr Pořízek však není pouze vůdcem skautů, filmový dokument prozrazuje, že je rovněž hudebně nadaný. Řadu let působil jako varhaník, málokdo možná také ví, že se věnoval hokeji. Po absolvování vysokoškolského studia byl nucen se živit jako zámečník. Později se stal vedoucím stavebního úřadu, po dvanácti letech se ale dal na učitelskou dráhu na letovické stavební průmyslovce.

Největší a celoživotní vášní však zůstává skaut. Na letních táborech učí děti trpělivosti a schopnosti sžít se s přírodou. Pro své bratry a sestry zůstává vzorem. V Blansku společně obnovili tradici klapaní, v adventním čase předávají na blanenské radnici betlémské světlo. To je jen malý výčet aktivit, kterým se skauti v průběhu roku věnují.

Víc už prozradí film samotný...

jan-bobr-porizek-32734-0_550.jpg

jan-bobr-porizek-96623-0_550.jpg

jan-bobr-porizek-42266-0_550.jpg

jan-bobr-porizek-67440-0_550.jpg
Jediné místo v blanenském kině nezůstalo v den premiéry prázdné. Mnozí se při setkání s Bobrem neubránili slzám dojetí. Snímek bude později volně k dispozici na serveru YouTube a na webu města. Fotografie: S. Mrázek

Jana Franchi

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter