Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Informace pro zájemce o dotace v oblasti zahraničních styků

14. listopadu 2018, zprávy z MěÚ, přečteno: 407×

Odbor kancelář tajemníka oznamuje všem zájemcům o spolupráci s našimi partnerskými městy v Itálii, Polsku, na Slovensku a v Rakousku, že na základě radou města schváleného dotačního programu Podpora zahraničních styků pro rok 2019 lze již od 19. 11.2018 opět podávat žádosti o dotace z rozpočtu města na činnost v oblasti zahraničních styků na příští rok. První kolo příjmu žádostí končí 21. prosince 2018.

Na webových stránkách města www.blansko.cz naleznou zájemci aktuální verzi dokumentu Program Podpora zahraničních styků pro rok 2019. Současně je zde umístěn i formulář k podávání žádostí o dotace z tohoto programu.

Veškeré další potřebné informace k dotačnímu programu lze nalézt v sekci www.blansko.cz/samosprava/dotace.

Žádost o dotaci bude pro rok 2019 možno podávat opět ve dvou termínech:

  • od 19.11.2018 do 21.12.2018
  • od 01.04.2019 do 03.05.2019

Tímto krokem se snažíme vyjít vstříc žadatelům, kteří obdrží pozvánku na akci v některém ze čtyř partnerských měst až po Novém roce.

Žádosti je nutné podat ve zcela shodné podobě jak v tištěné, tak v elektronické verzi, a to v souboru ve formátu PDF.

 

Brzy v Blansku


30.04. 15:00 h, Rekreační oblast Palava
Pálení čarodějnic
01.05. 10:00 h, Galerie města Blanska
Oslava práce a zahálky