Informace pro zájemce o dotace v oblasti zahraničních styků

14. listopadu 2018, zprávy z MěÚ, přečteno: 1442×

Odbor kancelář tajemníka oznamuje všem zájemcům o spolupráci s našimi partnerskými městy v Itálii, Polsku, na Slovensku a v Rakousku, že na základě radou města schváleného dotačního programu Podpora zahraničních styků pro rok 2019 lze již od 19. 11.2018 opět podávat žádosti o dotace z rozpočtu města na činnost v oblasti zahraničních styků na příští rok. První kolo příjmu žádostí končí 21. prosince 2018.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Na webových stránkách města www.blansko.cz naleznou zájemci aktuální verzi dokumentu Program Podpora zahraničních styků pro rok 2019. Současně je zde umístěn i formulář k podávání žádostí o dotace z tohoto programu.

Veškeré další potřebné informace k dotačnímu programu lze nalézt v sekci www.blansko.cz/samosprava/dotace.

Žádost o dotaci bude pro rok 2019 možno podávat opět ve dvou termínech:

  • od 19.11.2018 do 21.12.2018
  • od 01.04.2019 do 03.05.2019

Tímto krokem se snažíme vyjít vstříc žadatelům, kteří obdrží pozvánku na akci v některém ze čtyř partnerských měst až po Novém roce.

Žádosti je nutné podat ve zcela shodné podobě jak v tištěné, tak v elektronické verzi, a to v souboru ve formátu PDF.