Lidé mohou nominovat kandidáty na udělení Ceny města Blanska za rok 2018. Do konce ledna

26. listopadu 2018, zprávy z MěÚ, přečteno: 1844×

V souladu se Statutem Ceny města Blanska (dále jako „cena“), schváleném zastupitelstvem města 5. prosince 2017, vyzýváme širokou veřejnost k zasílání nominačních listů osob, o kterých se domnívá, že by byli vhodnými laureáty ceny. O jejím udělení poté rozhodne Zastupitelstvo města Blanska.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Nominovat lze osobu, která se narodila, žije nebo je svým působením významně spojena s městem Blanskem, a svým působením významně přispěla k šíření dobrého jména města nebo svojí odbornou činností, morálními kvalitami či společenskou odpovědností přispěla k posílení mezilidských vztahů ve společnosti v kalendářním roce, za nějž je cena udělována. Cena může být udělena osobě žijící i osobě in memoriam.

Nominace lze podat v těchto kategoriích:
  • za přínos v oblasti umění;
  • za přínos v oblasti sportu;
  • za přínos v oblasti vědy a techniky;
  • za záchranu lidského života;
  • za hrdinský čin jiný než je záchrana lidského života;
  • za dílo nebo činnost výše neuvedenou, kterými fyzická osoba významným způsobem pozitivně reprezentuje město Blansko.

Návrh je třeba předložit písemnou formou nebo datovou schránkou (viz formulář), nejpozději však do 31. ledna 2019 na adresu:

Město Blansko, odbor ŠKOL
nám. Republiky 1
678 01 Blansko