Nemocnice Blansko opět uspěla v celostátní anketě Nemocnice ČR 2018

6. prosince 2018, tiskové zprávy, přečteno: 2678×

Od začátku února do konce srpna letošního roku probíhala celostátní anketa Nemocnice ČR 2018. Do tohoto projektu se již tradičně zapojila i Nemocnice Blansko, a dosáhla skvělých výsledků.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Nemocnice Blansko obsadila krásné druhé místo ve dvou kategoriích, a to „Nemocnice pro život 2018“ a „Bezpečnost a spokojenost hospitalizovaných pacientů“. Druhé místo rovněž získala i v oblastech „Zlepšení stavu pacientů při pobytu v nemocnici“ a „Bezpečná nemocnice – ověřování jména pacienta před podáváním léků nebo zákrokem“. V Jihomoravském kraji se Nemocnice Blansko u hospitalizovaných pacientů umístila na prvním místě.

Velkým úspěchem je také i čtvrté místo v kategorii „Finanční zdraví nemocnic“. To bylo hodnoceno z veřejně dostupných údajů – tj. účetní závěrky v případě nemocnic – obchodních společností a z veřejně dostupných účetních závěrek a dotazování u ostatních subjektů.

Projekt Nemocnice ČR funguje už od roku 2006. Od roku 2015 pak organizace zpracovává i hodnocení zdravotních pojišťoven. Cílem celostátní ankety je sestavit žebříček nemocnic České republiky dle míry bezpečnosti a také spokojenosti pacientů a zaměstnanců. Nemocnice Blansko se do ní zapojuje každoročně.

Anketa probíhá jednak pomocí tištěných dotazníků, které pacienti mohou v prostorách nemocnice vyplnit, a jednak prostřednictvím webových stránek organizátora. Lidé hodnotí úroveň kvality péče v dané nemocnici, odpovědi jsou anonymní. Do porovnávání se letos zapojilo z celé České republiky celkem 155 nemocnic s akutními lůžky.

Výsledky celostátního hodnotícího projektu Nemocnice ČR 2018:
„Bezpečnost a spokojenost pacientů“ (hospitalizovaných), kategorie Nemocnice ČR:

1. místo: Karvinská hornická nemocnice, a. s.

2. místo: Nemocnice Blansko

3. místo: Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno

Vítězové Nemocnice pro život roku 2018, kategorie Nemocnice ČR:

1. místo: Karvinská hornická nemocnice, a. s.

2. místo: Nemocnice Blansko

3. místo: Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno

Dále se Nemocnice Blansko umístila na 2. místě u hospitalizovaných pacientů v oblastech:

Zlepšení stavu pacientů při pobytu v nemocnici

Bezpečná nemocnice – ověřování jména pacienta před podáváním léků nebo zákrokem

Finanční zdraví – Nemocnice zřízené městy a obcemi:

1. Úrazová nemocnice v Brně

2. Nemocnice Slaný

3. Městská nemocnice Čáslav

4. Nemocnice Blansko

Nemocnice ČR 2018 – Žebříček nemocnic podle krajů (hospitalizovaní pacienti)

1. místo Jihomoravský kraj: Nemocnice Blansko

Výsledky ankety jsou neuvěřitelně pozitivní zpětnou vazbou jak pro celé vedení blanenské nemocnice, tak pro každého jednotlivého zaměstnance, který za tímto nemalým úspěchem stojí.

Velice děkujeme všem našim pacientům, všem hlasujícím, kteří nám tímto vyjádřili svoji náklonnost. Máme nesmírnou radost a těchto výsledků si opravdu velice vážíme!

Velké poděkování patří zejména všem zaměstnancům Nemocnice Blansko, protože právě oni za tímto výsledkem svojí každodenní prací stojí.

Výsledky celostátního hodnotícího projektu Nemocnice ČR 2018 byly zveřejněny organizací HealthCare Institute dne 27. listopadu 2018 v Praze v rámci 13. ročníku celorepublikového komplexního hodnocení českých nemocnic „Nejlepší nemocnice ČR 2018“. Detailní výsledky jsou k dispozici na webových stránkách www.hc-institute.org/cz.

Kateřina Ostrá
Nemocnice Blansko