Živnostenský zákon eviduje novou vázanou živnost

10. prosince 2018, zprávy z MěÚ, přečteno: 1357×

Zákon č. 171/2018 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o distribuci pojištění a zajištění (č. 170/2018 Sb.), novelizuje mimo jiné i živnostenský zákon. Do přílohy č. 2 živnostenského zákona je s účinností od 01.12.2018 zařazena nová vázaná živnost s předmětem podnikání „Činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí“.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Dle přechodných ustanovení platí, že ten, kdo byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn provozovat činnost samostatného likvidátora pojistných událostí, může provozovat tuto činnost v souladu se zákonem č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, do doby, než ohlásí živnost vázanou, nejdéle však po dobu tří měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, tedy od 01.12.2018 do 01.03.2019.

Ohlášení živnosti vázané podle přechodných ustanovení nepodléhá správnímu poplatku.

Seznam oprávněných subjektů je dostupný na webu České národní banky.