Pozvánka na 2. zasedání Zastupitelstva města Blanska

11. prosince 2018, zprávy z MěÚ, přečteno: 1328×

Druhé zasedání Zastupitelstva města Blanska se koná v úterý 18.12.2018 od 15:30 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko, nám. Republiky 1, Blansko. Zasedání je přístupné veřejnosti. Návrh programu...

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

NÁVRH PROGRAMU

1. Zahájení
2. Schválení programu 2. zasedání zastupitelstva města
3. Prodej pozemků
4. Směna pozemků
5. Ostatní záležitosti oddělení Pozemky
6. Dotace MMR – Podpora obnovy místních komunikací – Olešná, Hořice
7. Příprava vydání Regulačního plánu Blansko – střed města
8. Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2020–2021
9. Návrh rozpočtu města Blanska na rok 2019
10. Rozpočtová opatření
11. Statut fondu údržby – zrušení fondu
12. Předběžná kalkulace ceny tepla v CZT na rok 2019
13. Veřejnoprávní smlouva na poskytnutí dotace – Služby Blansko, s. r. o.
14. Prodej volných bytů
15. Aktualizace zřizovacích listin příspěvkových organizací z oblasti školství a kultury
16. Žádost o individuální dotaci pro rok 2019 – Junák-český skaut, středisko Světla Blansko, z. s.
17. Programové dotace z oblasti sportu pro rok 2019
18. Programové dotace z oblasti kulturní a zájmové činnosti pro rok 2019 – 1. pilíř
19. Stanovení odměn
20. Informace ke II. aktualizaci Strategického plánu rozvoje města Blanska na léta 2013–2023
21. Výbory Zastupitelstva města Blanska
22. Interpelace členů zastupitelstva