Střípky ze zastupitelstva

19. prosince 2018, zprávy z MěÚ, přečteno: 882×

Vybraná usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Blanska, které proběhlo v úterý 18. prosince, komentovali v rámci dnešní tiskové konference starosta města Jiří Crha a místostarosta Ivo Polák.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na opravu místních komunikací

Zastupitelé schválili podporu dotace na opravu místních komunikací, kterou vypsalo pro obce s více než deseti tisíci obyvateli Ministerstvo pro místní rozvoj. Podmínkou je 50procentní účast žadatele. Ministerstvo tak Blanenští požádají o 2,9 mil. korun, v rozpočtu města pro rok 2019 mají totiž již vyčleněny tři miliony korun na další etapu opravy komunikace Olešná–Hořice.

Individuální dotace z rozpočtu města na akci BAMBIFEST 2019 

Junáku, českému skautu, středisku Světla byla schválena dotace ve výši 55 tisíc korun na tradiční květnovou přehlídku organizací, které nabízejí v Blansku a jeho nejbližším okolí volnočasové aktivity pro děti.

Dotace v oblasti sportu a kultury

Zastupitelé projednali a schválili žádosti nad 50 tisíc korun v předstihu, aby jednotlivé organizace a kluby získaly ještě před začátkem nového roku informaci o výši přiznaných prostředků. Žádosti do 50 tisíc korun projedná rada města v lednu příštího roku.

Volby výborů

Zastupitelstvo města zřizuje svoje výbory, které jsou jeho iniciativními a kontrolními orgány s ohledem na potřeby města. Jejich předsedy se stali zástupci opozičních stran. Zatímco kontrolní výbor povede Stanislav Navrkal, do čela finančního výboru byla zvolena Lenka Dražilová.

Směna pozemků

Společnost s ručením omezeným KAPITÁNKA požádala město Blansko o směnu svých pozemků v ulici Pražské, konkrétně v místech, kde jsou vybudována parkovací místa, a to za pozemky v majetku města na ulici Poříčí, které má tato společnost v současné době v nájmu pro myčku aut. Návrh usnesení byl přijat, čímž město získalo jedenáct parkovacích míst.

Cena tepla pro rok 2019

Zastupitelé města Blanska také schválili kalkulační vzorec tepla pro nadcházející rok. Za teplo si blanenské domácnosti, napojené na soustavu centrálního zásobování teplem, v roce 2019 mírně připlatí. Kvůli zdražení vstupních energií a vody utratí zhruba 552 korun za jeden GJ.

Schvalování rozpočtu 2019

Jedním z hlavních bodů zasedání zastupitelstva bylo rovněž schvalování rozpočtu pro rok 2019. S jeho návrhem, který pracuje s částkou ve výši 523 milionů korun, byli zastupitelé seznámeni předem v rámci semináře. Více informací k tomuto tématu přineseme v samostatném článku.

red

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter