Upozornění na poplatek za odpad nebo ze psů může město zasílat elektronicky

11. prosince 2018, zprávy z MěÚ, přečteno: 1597×

V průběhu roku 2017 a 2018 byla zavedena možnost upozorňování občanů na splatnost poplatků pomocí zasílání e-mailových zpráv. Této služby již využily na čtyři stovky obyvatel.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Další zájemci, kteří nevyužívají složenky k placení na poště (platí poplatek na pokladně městského úřadu, nebo hradí poplatek převodem z účtu) a mají e-mailovou adresu, ji mohou nahlásit správci poplatku na e-mail: odpad@blansko.cz (pro poplatek ze psů na e-mail pes@blansko.cz).

Těmto osobám nebude složenka nadále zasílána a veškeré údaje k platbě obdrží pouze na nahlášenou e-mailovou adresu. V e-mailu je nutné uvést jméno, příjmení, bydliště, současný VS ze složenky a pro zajištění kontroly také za koho se poplatek hradí (rodinné příslušníky – poplatníky).

Následně bude všem zájemcům o tento typ služby, na základě nařízení Evropské komise o ochraně osobních údajů (GDPR), zaslán formulář na souhlas s poskytnutím osobních údajů. Pokud lidé platí poplatek i za chatu, byt nebo rodinný domek, kde není nikdo přihlášen k trvalému pobytu, musejí tyto skutečnosti uvést.

Stále platí také možnost zavedení tohoto poplatku do sdruženého inkasa obyvatel (SIPO). Stačí na výše uvedené e-maily nahlásit číslo SIPO a následující platba bude provedena již prostřednictvím SIPO. Pokud je platba provedena přes SIPO, je bez poplatku za převod peněz.