Zastupitelé schválili rozpočet města Blanska pro rok 2019

19. prosince 2018, zprávy z MěÚ, přečteno: 2031×

Návrh rozpočtu zastupitelé projednali a schválili v rámci svého zasedání, které se uskutečnilo v úterý 18. prosince. Rozpočet pro příští rok pracuje s částkou ve výši pět set dvacet tři miliony korun. Sto čtyřicet sedm milionů korun připadne na investice.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Vlastnímu projednání rozpočtu v rámci zastupitelstva předcházel speciální seminář, který Blanenští pro místní zastupitele připravili. Možnosti blíže se seznámit s návrhem rozpočtu, jež předtím schválila Rada města Blanska, využilo sedmnáct zastupitelů z pětadvaceti.

„Z hlavních investičních akcí, které jsou do rozpočtu na příští rok zařazeny, bych zmínil akci infrastruktura základních škol ve výši dvaatřiceti milionů korun, kde počítáme s 90procentní dotací z Integrovaného regionálního operačního programu nebo vybudování zázemí pro sportovní kluby a aktivity za patnáct milionů korun v bývalé ubytovně na sportovním ostrově v souvislosti s avizovanou kompletní opravou lázní. Dále přistoupíme k dokončení úprav prostranství po bývalém hotelu Dukla, kde přibude původně plánovaná kavárna, vstoupíme také do druhé etapy revitalizace sídliště Zborovce. V tomto případě máme v rozpočtu vyhrazeno dvanáct milionů korun,“ uvedl v rámci tiskové konference starosta města Jiří Crha.

„Dalších sedm milionů korun půjde na opravu budovy Zámku 2, kam se přestěhují kanceláře Muzea Blanenska. Uvolněné prostory v zámku tak poslouží jako nové muzejní depozitáře. Na jaře začneme s osvětlením trianglu na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka,“ dodal blanenský starosta.

Mimo tyto akce zastupitelstvo schválilo další čtyři, které budou realizovány pouze v případě získání dotace. Jedná se o opravu azylového domu, vybudování dalšího úseku cyklostezky Blansko–Ráječko, přístavbu školní kuchyně, jídelny a odborných učeben pro ZŠ T. G. Masaryka na Rodkovského ulici a pořízení speciálních nádob na biologicky rozložitelný odpad.

red