Zažít dobrodružství lze i jinak...

26. prosince 2018, zprávy z MěÚ, přečteno: 1392×

Projekt prevence kriminality s názvem Dobrodružství již patnáct let nabízí zajímavý program pro děti vyžadující zvýšenou pozornost. Výběr klientů provádí odbor sociálních věcí Městského úřadu Blansko.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Na krátkodobých resocializačních víkendových akcích je pro účastníky připraven program zaměřený na změnu negativních postojů a zvládání zátěžových situací. V letošním roce děti absolvovaly v rámci projektu Dobrodružství 2018 tři akce.

Červnová akce byla zaměřena na poznávání geograficky blízkého, přesto pro zúčastněné děti často jen málo známého okolí. Jako základna posloužila fara v Ostrově u Macochy. Děti zde kromě běžné turistiky, her a soutěží zažily seznámení s prací amatérských speleologů završené dobrodružnou výpravou do veřejnosti jinak nepřístupné jeskyně.

Druhá akce proběhla v září v neméně romantickém prostředí, ale tentokrát na vodě. Základnou se stala skautská klubovna v Ratíškovicích, a hlavním programem byla celodenní výprava na kánoích do posledních panenských meandrů řeky Moravy. Na jejím dolním toku se nachází krásná a divoká místa, kde se natáčel legendární film Cesta do pravěku, který se stal také námětem víkendové etapové hry.

Zakončení letošního roku pak proběhlo v Hipocentru Koryčany o mikulášském víkendu. Cílem programu však nebylo naučit děti jezdit na koních, ale poznat radost z jízdy a komunikace s živým tvorem. Kromě výcviku na jízdárně se děti také učily starat o koně, a to včetně čištění a krmení koní, péče o výstroj i úklidu stájí. Dlouhé večery patřily sociálním a sebepoznávacím hrám a tradičně přišel i Mikuláš, anděl a čerti.

Všechny tyto akce se odehrávají v přírodě a připravuje je zkušený tým dobrovolníků spolku Horizont Blansko ve spolupráci s kurátorem pro mládež a terénní sociální pracovnicí. Záměrem projektu je dětem ukázat, že zažít dobrodružství lze i jinak, než při trestné činnosti či zneužívání návykových látek.

Pod vedením vedoucích a instruktorů se tak účastní řady her a akcí, které obsahují i určitý prvek romantiky, rizika a dobrodružství. Dětem umožní poznání sebe sama, svých schopností, vloh, hranic a limitů. Umožňují aktivně řešit vzniklé situace a poznat kouzlo vzájemné mezilidské spolupráce. Prostředí přírody a kolektivu přináší nejen nevšední zážitky, ale stává se i prostorem pro získání důvěry v sebe a ostatní lidi.

Tento projekt je dlouhodobý, starší děti projekt opouští a místo nich jsou zařazováni noví klienti. Projekt je financován z rozpočtu města Blanska a s jeho podporou počítá i v příštím roce.