Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Organizace provozu mateřských škol o prázdninách

22. ledna 2019, zprávy z MěÚ, přečteno: 1088×

Ředitelé mateřských škol po projednání se zřizovatelem oznamují organizaci provozu jednotlivých mateřských škol v Blansku v měsících červenec a srpen 2019.

Mateřská škola

1. týden

01.07.–05.07.

2. týden

08.07.–12.07.

3. týden

15.07.–19.07.

4. týden

22.07.–26.07.

5. týden

29.07.–02.08.

6. týden

05.08.–09.08.

7. týden

12.08.–16.08.

8. týden

19.08.–23.08.

9. týden

26.08.–30.08.

Rodkovského 2a

X

X

X

X

X

X

provoz

provoz

provoz

Rodkovského 2b

X

X

X

X

X

X

provoz

provoz

provoz

Divišova 2a

provoz

provoz

X

X

X

X

X

X

provoz

ZŠ a MŠ

Dvorská 26

provoz

provoz

X

X

X

X

X

X

provoz

Dvorská 30

X

X

provoz

provoz

X

X

X

X

provoz

Dvorská 96

X

X

provoz

provoz

X

X

X

X

provoz

Údolní 8

X

X

X

X

provoz

provoz

X

X

provoz

Těchov 124

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Dolní Lhota

provoz

provoz

X

X

X

X

X

X

provoz

Od 26. srpna 2019 budou v provozu všechny mateřské školy kromě Mateřské školy v místní části Těchov – provoz v této mateřské škole bude zahájen v pondělí 02.09.2019.

Informace k přijímání dětí na prázdninový provoz v jiné mateřské škole: K prázdninovému pobytu v jiné mateřské škole budou přijímány děti podle kapacitních možností příslušné mateřské školy.

Od 27. května do 31. května 2019 mohou zákonní zástupci dítěte u ředitele mateřské školy, kterou si zvolí k náhradnímu prázdninovému pobytu svého dítěte, osobně vyplnit žádost o přijetí; do konce měsíce června 2019 bude ve správním řízení příslušným ředitelem vydáno rozhodnutí.

Zákonný zástupce přijatého dítěte na prázdninový pobyt uhradí předem zálohu na stravné a úplatu za předškolní vzdělávání.