Sociální a ekonomickou situaci obyvatel prověří výběrové šetření

28. ledna 2019, tiskové zprávy, přečteno: 1466×

Český statistický úřad (dále ČSÚ) organizuje výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice. Dotazování proběhne v době od 2. února do 26. května prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

„Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají v náhodně vybraném bytě obvyklé bydliště. Aktivní účast občanů na tomto významném statistickém šetření a jejich ochota spolupracovat je pro nás nesmírně důležitá a umožní nám získat řadu důležitých informací o sociální situaci domácností v České republice, které nelze zjistit žádným jiným způsobem,“ vysvětluje Kateřina Sendlerová, ředitelka Krajské správy ČSÚ v Brně. 

Terénní pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele s příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem opravňují k provedení šetření Životní podmínky, popřípadě průkazem zaměstnance ČSÚ.

„Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna. Český statistický úřad plně respektuje nový evropský právní rámec ochrany osobních údajů (GDPR) a jedná v souladu s ním. Všichni pracovníci ČSÚ jsou navíc vázáni mlčenlivostí o veškerých skutečnostech,“ připomíná Sendlerová.

V případě dotazů je možné se obrátit na Mgr. Michaelu Kolářovou, tel. 542 528 233.

red