Za Tříkrálovou sbírku chce charita koupit auto pro hospic

1. ledna 2019, tiskové zprávy, přečteno: 1459×

Už osmnáctým rokem budou lidé potkávat u svých dveří a v ulicích Tři krále. Od 1. do 14. ledna vyšle Oblastní charita Blansko do vesnic a měst na Blanensku na čtyři sta skupinek tříkrálových koledníků. Tradičně chodí od domu k domu, žádají lidi o dar do zapečetěné pokladničky, zpívají typickou koledu, obdarovávají lidi cukříkem a tomu, kdo má zájem, napíšou na vstupní dveře domu tříkrálové požehnání.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

„Od svých počátků se sbírka postupně rozšiřovala, v současnosti chodí koledníci už v podstatě ve všech obcích a městech na Blanensku, za což jim patří velké díky. Hodně se na sbírce podílejí také skauti,“ říká koordinátorka sbírky Marie Sedláková.

Zatímco na vesnicích jsou už lidé na koledování zvyklí, těší se na ně a koledníci se většinou hlásí sami, ve městech koledníci chybí. Hlavně v Blansku a v Boskovicích není dost skupinek na to, aby pokryly všechny domácnosti. Proto bychom byli rádi, kdyby se nám přihlásilo v těchto městech víc dobrovolníků.

Peníze z pokladniček využije Oblastní charita Blansko na pomoc konkrétním zařízením a projektům, které pomáhají lidem v nouzi v blanenském regionu. V Tříkrálové sbírce v roce 2018 získali tříkráloví koledníci na dva miliony korun. Tyto peníze charita použila na bezbariérovou úpravu budovy komunitního centra Doubravice, na nákup postelí do Azylových domů pro matky s dětmi v Blansku i v Boskovicích a do noclehárny pro muže a na podporu humanitární pomoci na okrese Blansko.

„Za následující tříkrálovou sbírku bychom chtěli koupit auto pro Mobilní hospic svatého Martina, podpořit matky s dětmi v nouzi, pomoci seniorům a zdravotně postiženým a podpořit Charitní záchrannou síť – pomoc nejpotřebnějším v regionu,“ doplňuje koordinátorka sbírky.

Děkujeme dárcům za štědrost, koledníkům za ochotu a odvahu koledovat a také úřadům, které nám zapečeťují a po sbírce rozpečeťují pokladničky.

Ke sbírce pořádá charita doprovodné akce, koncerty, filmy, divadla. Jejich aktuální seznam najdete na www.blansko.charita.cz nebo na facebooku Oblastní charity Blansko.

Vladěna Jarůšková
Oblastní charita Blansko