Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

BESIP zavítal mezi děti do mateřské školy

13. února 2019, zprávy z MěÚ, přečteno: 508×

Členové Aktivu BESIP při MěÚ Blansko zavítali do mateřské školy v Olomučanech. Program ve formě her a jednoduchých písniček seznámil děti s bezpečností silničního provozu a ukázal jim jak se chovat, aby neohrožovaly sebe a ostatní účastníky silničního provozu.

Aktiv BESIP tak navázal na podobné přednášky z loňského roku, kdy v podzimních měsících navštívil mateřskou školu při ZŠ Dvorské a ZŠ Salmově.

Vzhledem ke kladné odezvě od dětí i pedagogických pracovníků bude Aktiv BESIP i nadále pokračovat v pořádání obdobných akcí. „Výchovou naší nejmladší generace vytváříme budoucí sociální prostředí v silničním provozu a věříme, že podobně zaměřené preventivní akce mohou v budoucnu pomoci ke snížení nelichotivých statistických údajů dopravní nehodovosti na našich silnicích,“ uvedl Michal Knecht z oddělení dopravně správních agend.

red