Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Bezplatně parkovat na vyhrazených místech mohou pouze držitelé parkovacích průkazů

1. února 2019, zprávy z MěÚ, přečteno: 744×

Městský úřad Blansko vydal v loňském roce celkem 259 parkovacích průkazů, z toho u dvaačtyřiceti z nich došlo k výměně z důvodu konce jejich platnosti.

Parkovací průkaz je speciální označení vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou. Držitel parkovacího průkazu může v Blansku využívat výhody např. v podobě bezplatného parkování na vyhrazených místech pro vozíčkáře. Parkovací průkaz je mezinárodní a opravňuje držitele k parkování na těchto vyhrazených místech ve všech státech EU.

Parkovací průkazy jsou vydávány držitelům průkazu ZTP (s výjimkou osob postižených úplnou nebo praktickou hluchotou) nebo držiteli průkazu ZTP/P. Vozidlo lze označit parkovacím průkazem pouze v případě, řídí-li vozidlo nebo je-li ve vozidle přepravována osoba, která je držitelem tohoto parkovacího průkazu. Průkaz by měl být viditelně umístěn za předním sklem na palubní desce vozidla a držitel průkazu by měl mít u sebe současně i průkaz ZTP nebo ZTP/P.

Při vyřízení parkovacího průkazu je nutné mít u sebe občanský průkaz, průkaz osoby se zdravotním postižením, jednu fotografii o rozměru 34 × 45 mm odpovídající současné podobě, předchozí parkovací průkaz, pokud jej držitel vlastní. Doba platnosti parkovacího průkazu je shodná s dobou platnosti průkazu ZTP nebo ZTP/P.

Parkovací průkazy se vyřizují na počkání bezplatně na MěÚ Blansko, nám. Republiky 1, odboru sociálních věcí, v 1. patře, kancelář č. 124 u paní Simony Musilové, tel 516 775 216.