Ochrana zemědělského půdního fondu v číslech

14. února 2019, zprávy z MěÚ, přečteno: 981×

V rámci územního obvodu obce s rozšířenou působností Blansko bylo za uplynulý rok vydáno sto sedmdesát osm souhlasů k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu o celkové výměře 12,7 hektarů.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Za rok 2018 bylo dále vydáno 128 rozhodnutí o předepsání odvodů za trvalé odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu ve výši cca 1.630.000 Kč. Z této částky připadlo obcím správního obvodu ORP Blansko cca 489.000 Kč, z toho městu Blansku 22.000 Kč.

V loňském roce byly vydány souhlasy k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu na tyto větší stavební akce ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Blansko:

Blansko – výrobní hala a zpevněné plochy pro spol. PYROTEK CZ

Blansko – Obchodní centrum na ulici Poříčí

Svinošice – výstavba deseti rodinných domů

Dle vydaného souhlasu k trvalému odnětí zemědělské půdy ze ZPF z roku 2016, určeného pro výstavbu sedmnácti rodinných domů v k. ú. Lipůvka pro společnost Bomavet, s. r. o., se pokračovalo ve výstavbě dalších deseti rodinných domů v rámci etapizace, odvody byly předepsány ve výši cca 243.000 Kč. 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter