Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Dvacáté páté výročí Soukromé základní umělecké školy Blansko

22. března 2019, kultura, přečteno: 1422×

Soukromá základní umělecká škola slaví v letošním roce čtvrtstoletí svého působení. Jak to všechno začalo…

Miluše Jeřábková, tehdy Bartošíková, dostudovávala taneční oddělení Státní konzervatoře Brno, a zároveň již učila v Lidové škole umění Blansko klasickému, současnému a lidovému tanci. Byla také členkou taneční skupiny Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů (BROLN), se kterým procestovala mnoho států Evropy. To v ní samozřejmě zanechalo vztah k folkloru a zvláště k lidovému tanci.

Po absolvování konzervatoře následovalo angažmá v baletu ve vídeňském divadle a po návratu zpět do vlasti angažmá v Janáčkově divadle Brno. Po narození svého prvního syna se již do divadla nevrátila a začala učit na tehdy Lidové škole umění. Její vztah k folkloru byl natolik silný, že přijala nabídku stát se uměleckou vedoucí a choreografkou Folklorního souboru Drahan Blansko, který byl založen pány Františkem Slabým a Jiřím Polákem v roce 1974. 

O pět let později založila Dětský folklorní soubor Drahánek jako pokračovatele a postupem času nástupce dospěláckého Drahanu. Vzhledem ke zkušenostem z divadla nastudovávala s tanečníky Drahanu i plesové formace a zejména mužská část souboru vypomáhala v „partneřině“ tanečnicím Základní umělecké školy Blansko.

Domovskou scénou Drahanu byl tehdy Závodní klub ROH ČKD Blansko, kde působilo mnoho zájmových kroužků a skupin. Bohužel po revoluci v roce 1989 prakticky všechny tyto kolektivy z ekonomických důvodů zanikly. V té době založili manželé Jeřábkovi svoji Taneční školu a činnost souborů pokračovala v této instituci, která měla pronajaty původní prostory, kde kolektivy působily.

Po úspěšném působení této taneční školy a narůstajícímu zájmu o vzdělání v uměleckém oboru začali manželé Jeřábkovi připravovat projekt čtyřoborové základní umělecké školy. Po uplynutí dlouhých příprav byl projekt schválen a dne 1. září roku 1994 zahájila Soukromá základní umělecká škola Blansko svoji výuku a byla zařazena do sítě škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

V jejím čele stáli Miluše a Jaroslav Jeřábkovi a prvními pedagogy této školy byli Milena Melenovská – klavír, Věra Škápíková – klavír, zpěv a hudební nauka, Zdena Borešová – housle, Zuzana Bělíková – flétny, Roman Matal – step, Dalibor Res – výtvarná výchova a Iva Králová a Miluše Jeřábková – taneční obor. Agendu školy vedl František Bartošík.

Od té doby uplynulo již neuvěřitelné čtvrtstoletí, škola expandovala, prošly jí na stovky žáků, rozšířil se pedagogický sbor a škola je stabilizovaná, s vysokou úrovní výuky.

Tak, jako dosud, je jejím cílem poskytnout kvalitní múzické vzdělání ve všech oborech výuky. Připravit na různé soutěže ty žáky, jejichž nadání a píle jsou předpokladem úspěšných výsledků. Spolu s pedagogy se podílet na kulturním a společenském životě města a kvalitními uměleckými výkony reprezentovat školu, město Blansko a Českou republiku na různých přehlídkách, soutěžích a festivalech doma i v zahraničí.

Jaroslav Jeřábek
SZUŠ Blansko

 

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.