Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Městský klub důchodců hodnotil svou loňskou činnost

25. března 2019, zprávy z MěÚ, přečteno: 585×

Blanenský městský klub důchodců (MKD) hodnotil v pátek 22. března na výroční schůzi svou činnost v loňském roce. Klub důchodců čítá přes 1200 seniorů, přičemž loni se jeho řady rozrostly o víc než 30 nových členů. Výroční schůze MKD se zúčastnili starosta Jiří Crha a místostarostové František Hasoň a Ivo Polák.

program-vyrocni-schuze-mestskeho-klubu-duchodcu-obohatilo-tanecni-vystoupeni.-33868-0_550.jpg

Program výroční schůze MKD Blansko obohatilo taneční vystoupení. Foto: Z. Lejtnar

Z výroční zprávy vyplývá, že pro členy MKD bylo v průběhu roku 2018 připraveno sedmdesát různých programů a akcí. Zhruba polovinu z nich tvořila vystoupení hudebních souborů a sólistů, sdružených právě pod hlavičkou klubu důchodců.

Své místo v programu klubu však mají například i rukodělné kroužky, přičemž členky kroužku vyšívání, malování na hedvábí a patchwork klubu loni uspořádaly řadu pěkných výstav.

mestsky-klub-duchodcu-v-blansku-hodnotil-svou-lonskou-cinnost.-55032-0_550.jpg

Městský klub důchodců v Blansku hodnotil svou loňskou činnost. Foto: Z. Lejtnar

„V dopoledních hodinách se pak v klubovně MKD střídají cvičenky a cvičenci, aby posílili svou tělesnou zdatnost. Jsou si vědomi toho, že pro udržení kondice i ve vyšším věku se člověk musí hýbat,“ uvedla předsedkyně samosprávy MKD Marta Gronová.

vyrocni-schuze-mkd-se-zucastnil-starosta-a-oba-mistostarostove.-12614-0_550.jpg

Výroční schůze MKD se zúčastnili jako hosté starosta Jiří Crha a místostarostové František Hasoň a Ivo Polák. Foto: Z. Lejtnar

Ta je zároveň animátorkou tzv. Klubu aktivních seniorů, což je aktivizační program pro seniory, zaměřený na problematiku stárnutí populace, aktivizaci seniorů a jejich vzdělávání. K oblíbeným kroužkům blanenského klubu důchodců také patří kroužek deskových a společenských her a klub aktivního čtení.

Stálicemi v programu MKD jsou pak poznávací zájezdy. Loni se uskutečnily čtyři a jejich cílem zůstává umožnit členům klubu poznání tuzemské historie, přírodních krás, památek a zajímavostí.

mestsky-klub-duchodcu-v-blansku-hodnotil-svou-lonskou-cinnost.-41131-0_550.jpg

Městský klub důchodců v Blansku hodnotil svou loňskou činnost. Foto: Z. Lejtnar

Do programu také patří přednášky a besedy na různá témata – velký úspěch měla například beseda BESIPu na téma Chodci na pozemních komunikacích. „V našem klubu je také knihovna, přičemž o zájmu čtenářů svědčí přes 1500 výpůjček,“ vypočítává Marta Gronová, která také poděkovala všem vedoucím kroužků a souborů za jejich aktivní a obětavou práci.

Ondřej Požár

tiskový mluvčí

vložil: Ondřej Požár, tiskový mluvčí

 

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.