Místostarosta Hasoň informoval o pořízení změn územního plánu

14. března 2019, tiskové zprávy, přečteno: 1691×

O pořízení změn územního plánu podle vlastních podnětů a podle uplatněných návrhů informoval na zasedání městského zastupitelstva i na následné tiskové konferenci první místostarosta František Hasoň.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

mistostarosta-frantisek-hason-informoval-o-porizeni-zmen-uzemniho-planu-mesta.-19437-0_550.jpg

Místostarosta František Hasoň informoval o pořízení změn územního plánu města. Foto: Studio Audiovisual

Podle něj jsou v podmínkách Územního plánu (ÚP) Blanska změny řešeny v rámci pravidelné aktualizace, na základě společného hodnocení ve Zprávě o uplatňování územního plánu podle ustanovení § 55 stavebního zákona. Tato zpráva, kterou vyhotovuje pořizovatel ÚP, plní v rámci projednání změny blanenského územního plánu funkci zadání a obsahuje pokyny pro úpravu řešení územního plánu na základě změněných podmínek v území.

Projednávané změny ÚP jsou v rámci pravidelné aktualizace, která má být prováděna nejméně ve čtyřletých intervalech. „Příprava zadání a vlastního návrhu změny s projednáním podle zákona trvá téměř dva roky a další dva roky máme období, kdy se územní plán využívá ve vydaném stavu,“ uvedl místostarosta.

Blanenští zastupitelé schválili dvě usnesení k pořízení podnětů a návrhů, které budou zařazeny do podkladů pořízení změny ÚP Blansko B2019-Z3.

„Zde je nutné zdůraznit, že schválením navržených usnesení nebyly schváleny změny územního plánu. Usnesení slouží jako zadání pořizovateli k prověření a zařazení podnětů a návrhů do podkladů k pořízení změny ÚP Blansko B2019-Z3. Zpráva o uplatňování územního plánu (jako podklad pro provedení změn) bude zpracovávána Pořizovatelem přibližně do konce tohoto roku,“ upřesnil Hasoň.

Podle něj se do projednání zahrnují podněty a návrhy. „Podnětem je v našich podmínkách zejména podnět vzešlý ze zájmů města Blansko, návrhem jsou požadavky externích subjektů. Usneseními zastupitelstva bylo zadáno pořízení 6 podnětů a 18 návrhů,“ vypočítává místostarosta.

Ten také upozornil vlastníky dotčených lokalit, že souhlasným stanoviskem s navrženými usneseními bylo dáno pouze zadání k provedení dalších kroků vedoucích ke změně územního plánu. „Nelze tedy s pozemky nakládat tak, jako by už změna územního plánu byla dokončena a schválena,“ dodal Hasoň.

Ondřej Požár

tiskový mluvčí

 

   vložil: Ondřej Požár, tiskový mluvčí / oddělení sekretariát starosty

Sdílet odkaz na: Facebook Twitter