Praktické zkušenosti z výuky si navzájem předali učitelé a ředitelé z celého okresu

18. března 2019, ostatní, přečteno: 1242×

V úterý 12. března hostila Základní a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 pedagogy z osmi základních škol okresu Blansko. Mezi třemi desítkami hostů byli především učitelé a ředitelé škol sdružení CIRSIUM, které zastřešuje školy Moravského krasu, ale nechyběli ani zástupci škol blanenských.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Hlavní náplní setkání byly společné náslechy v hodinách a následné předávání pedagogických zkušeností. ZŠ Salmova kolegům z ostatních škol nabídla možnost hospitací v celkem dvaceti vyučovacích hodinách. Pedagogové tak měli možnost zhlédnout výuku širokého spektra předmětů na prvním i druhém stupni školy.

Celá akce se mezi pedagogickou veřejností setkala s velmi pozitivním ohlasem, neboť vzájemné předávání pedagogických zkušeností formou účasti v praktické výuce je v mnoha ohledech efektivnější než obvyklé vzdělávací semináře postavené na teoretickém předávání poznatků.

pracovni-cinnosti-43189-0_550.jpg

ctenarska-dilna-97204-0_550.jpgV rámci pracovních činností mohli hosté setkání zhlédnout výrobu velikonočních slámových kraslic. Přítomni byli také čtenářské dílně. Foto: archiv školy

Věřím, že podobná setkání založená na vzájemné spolupráci škol nebudou výjimkou a stanou se pevnou součástí pozitivního rozvoje základních škol nejen v rámci sdružení CIRSIUM.

Za organizaci celé akce náleží Základní a Mateřské škole Salmova upřímné poděkování.

Karel Hasoň
ředitel ZŠ Ostrov u Macochy