Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

V dubnu začíná pytlový svoz bioodpadu

14. března 2019, zprávy z MěÚ, přečteno: 849×

Sezonní svoz kompostovatelného biologicky rozložitelného odpadu (ovoce, zelenina a odpady ze zahrad jako např. tráva, listí, plevele apod.) od rodinných domků a bytových domů v Blansku proběhne od dubna do listopadu.

Obyvatelé města Blanska a jeho částí mohou odkládat tento druh odpadu do pevných pytlů odpovídající nosnosti a poté ho přistavit v den svozu do sedmi hodin ráno ke komunikaci na viditelné místo, ovšem mimo nádobu na komunální odpad tak, aby bylo zřejmé o který druh odpadu ke svozu se jedná.

Upozorňujeme, že svozové vozidlo se již do projetých lokalit nebude následně vracet.  Pozdní přistavování bio odpadu tak bude posuzováno jako vytváření černé skládky.  Proto všem občanům, kteří využívají tuto službu, doporučujeme, aby tento druh odpadu přistavili raději večer před následným svozem, a vyvarovali se tak zbytečným nepříjemnostem.

Svoz bude prováděn vždy jednou za čtrnáct dní ve dvoudenních cyklech kromě posledního svozu:

Ve středu v městě Blansku v termínech: 03.04.; 17.04.; 02.05.; 15.05.; 29.05.; 12.06.; 26.06.; 10.07.; 24.07.; 07.08.; 21.08.; 04.09.; 18.09; 02.10.; 16.10.; 30.10.; 13.11.; 27.11.2019.

Ve čtvrtek v částech města v termínech: 04.04.; 18.04.; 02.05.; 16.05.; 30.05.; 13.06.; 27.06.; 11.07.; 25.07.; 08.08.; 22.08.; 05.09.; 19.09.; 03.10.; 17.10.; 31.11.; 14.11.; 28.11.2019.

Žádáme spoluobčany o disciplinovanost, jelikož tento druh odpadu se bude odvážet na kompostárnu do Blanska, kam jej mohou odvézt případně i sami obyvatelé Blanska, a to každé pondělí od 10:00 do 17:00, ve středu a pátek od 08:00 do 14:00 hod. a v sobotu od 8:00 do 12:00 hod.

Biologicky rozložitelné odpady ze zahrad nebo dřevní odpad (větve, části kmenů či keřů, pařezy apod.) i nekontaminovanou zeminu lze ukládat na sběrných střediscích odpadů v Horní Lhotě u Blanska nebo na ul. Na Brankách.

Kontakty:

SSO Horní Lhota u Blanska – tel.: 728 843 790

SSO na ul. Na Brankách – tel.: 723 578 034

Kompostárna Bačina – tel.: 702 200 262.