Do prvních tříd bylo letos v Blansku zapsáno přes 200 dětí

30. dubna 2019, zprávy z MěÚ, přečteno: 1384×

Na všech blanenských základních školách, které zřizuje město, se 9. a 10. dubna uskutečnil zápis do prvních tříd základního vzdělávání na školní rok 2019/2020. Podle vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Petry Skotákové bylo zapsáno celkem 241 dětí.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Mezi nimi je sedmatřicet dětí, které měly loni povolený odklad plnění povinné školní docházky. „K zápisu se dostavilo třicet dětí (v loňském roce 28), které mají místo trvalého pobytu v jiných obcích, čtyři děti mladší šesti let (v loňském roce to byly tři děti) a deset dětí cizích státních příslušníků (v loňském roce 18). Cizinci jsou z Mongolska, Ukrajiny a Slovenska. O odklad plnění povinné školní docházky požádalo při zápisu 22 zákonných zástupců budoucích prvňáčků, což je o třináct méně než v loňském roce,“ vypočítává Petra Skotáková.

zapisy-do-prvnich-trid-v-zs-v-blansku-47172-0_550.jpg

Do prvních tříd základních škol v Blansko bylo zapsáno přes dvě stě čtyřicet dětí. Foto: O. Požár

Ta předpokládá, že k 1. září 2019 nastoupí do 1. ročníku na blanenských základních školách méně žáků, než kolik nastoupilo loni – předpoklad je nejvýše 210 žáků v 10 třídách.Z údajů dále vyplývá, že spádové obvody škol v rámci města dodrželo stejně jako vloni 57 procent uchazečů. Naopak přibližně 43 procent zákonných zástupců budoucích školáků využilo možnosti vybrat si libovolnou školu bez ohledu na určenou spádovost,“ uvedla vedoucí školského odboru.

ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská: k zápisu přišlo 55 dětí, o odklad požádali rodiče šesti dětí, předpokládá se, že do první třídy této ZŠ  nastoupí k 1. září 49 dětí, které by měly podle předpokladu naplnit dvě třídy. Ze školského obvodu této školy se na jinou blanenskou ZŠ zapsalo 18 dětí; možnosti zapsat se k plnění povinné školní docházky na tuto základní školu využilo 26 dětí ze školských obvodů zbývajících blanenských základních škol.

ZŠ TGM Blansko, Rodkovského: k zápisu přišlo 72 dětí, rodiče 4 dětí žádají o odklad, předpokládá se, že do první třídy této ZŠ  nastoupí k 1. září 68 dětí, které by měly podle předpokladů naplnit tři třídy. Ze školského obvodu této školy se na jinou blanenskou ZŠ zapsalo 16 dětí; možnosti zapsat se k plnění povinné školní docházky na tuto základní školu využilo 31 dětí ze školských obvodů zbývajících blanenských základních škol.

ZŠ Blansko, Erbenova: k zápisu přišlo 55 dětí, o odklad požádali rodiče čtyř dětí, do první třídy této ZŠ by mělo k 1. září 2019 nastoupit 51 dětí, ty by měly podle předpokladu naplnit dvě třídy. Ze školského obvodu této školy se na jinou blanenskou ZŠ zapsalo 15 dětí; možnosti zapsat se k plnění povinné školní docházky na tuto základní školu využilo 13 dětí ze školských obvodů zbývajících blanenských základních škol.

ZŠ a MŠ Blansko, Salmova: k zápisu přišlo celkem 59 dětí, o odklad požádali rodiče osmi dětí, do první třídy by mělo k 1. září 2019 do této školy nastoupit 51 dětí, které by měly včetně Dolní Lhoty naplnit tři třídy. Ze školského obvodu této školy se na jinou blanenskou ZŠ zapsalo 30 dětí; možnosti zapsat se k plnění povinné školní docházky na tuto základní školu využilo 9 dětí ze školských obvodů zbývajících blanenských základních škol.

Z dalších statistik vyplývá, že na blanenských základních školách zahájilo školní rok 2018/2019 v 87 třídách 1914 žáků, z toho bylo 206 prvňáčků. Počet tříd se ve srovnání s předchozím školním rokem zvýšil o dvě, počet žáků se zvýšil o 65. S ohledem na výsledky letošního zápisu lze odvozovat, že se v nadcházejícím školním roce 2019/2020 celkový počet žáků na blanenských ZŠ bude pohybovat těsně pod hranicí 2000 žáků. Takto velký počet žáků měly blanenské školy naposledy na přelomu tisíciletí. Do roku 2022/2023 očekáváme víceméně ustálenou naplněnost škol. Od roku 2024, pokud nedojde k populačnímu boomu, ale začne docházet k meziročnímu skokovému poklesu počtu žáků.

red

 

   vložil: Ondřej Požár, tiskový mluvčí / oddělení sekretariát starosty

Sdílet odkaz na: Facebook Twitter