Informace pro stavebníky a stavitele k záborům veřejných prostranství

1. dubna 2019, zprávy z MěÚ, přečteno: 3191×

V jarních měsících každý rok vzroste potřeba zahájit realizaci staveb, oprav, provádět výkopy, stavět lešení, navážet materiál, vyvážet stavební suť a podobně. Ve většině těchto případů dochází k dočasnému záboru veřejného prostranství, přičemž ve většině případů dojde i k dotčení místních komunikací a chodníků.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

„Z tohoto vyplývají povinnosti a zejména je potřeba nezbytně nutná doba pro jejich splnění, standardně 1,5 až 2 měsíce. Samospráva ani státní správa nedokáže vypořádat požadavky stavebníků či stavitelů v kratším termínu. Tato skutečnost je nezávislá na vůli konkrétních úředníků, vyhovět žádostem typu: my chceme již příští týden stavět, ale my už máme objednanou stavební firmu a podobně již z principu věcí nelze,“ uvedl vedoucí odboru investičního a územního rozvoje Městského úřadu v Blansku Marek Štefan.

zabor-verejneho-prostranstvi-pri-stavebnich-pracich-je-treba-vcas-oznamit-na-urade.-33409-0_550.jpg

Zábor veřejného prostranství při stavebních pracích je třeba oznámit úřadům včas. Foto: O. Požár

A popsal potřebné kroky  na modelovém případě opravy fasády rodinného domu s výměnou oken. Lešení bude postaveno na chodníku města, materiál a kontejner na stavební suť bude na vozovce před domem, jde o místní komunikaci III.třídy, nedojde k záboru jízdního pruhu, toalety využije firma u majitele rodinného domu.

  1. je potřeba vypořádat dotčení chodníku a vozovky - město Blansko řeší smluvním vztahem – žádost ke stažení zde: https://www.blansko.cz/mestsky-urad/povinne-informace/bod12-formulare#toc_inv a tuto podat včetně příloh na podatelnu města, či doručit přes datové schránky.
  2. na základě uzavřené smlouvy podle bodu 1, je potřeba ohlásit užívání veřejného prostranství na odboru komunální údržby - https://www.blansko.cz/mestsky-urad/povinne-informace/bod12-formulare#toc_kom

- pro urychlení doporučujeme podat osobně, po předchozí telefonické domluvě.

  1. je potřeba vypořádat požadavky legislativy:

V případě dotčení vozidlové nebo pěší místní komunikace (provádění výkopů, umístění lešení, kontejneru, apod.) požádá stavebník o povolení zvláštního užívání místní komunikace Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství, a to minimálně jeden měsíc před vlastní realizací. Pokud bude stavbou omezen silniční nebo pěší provoz, požádá stavebník před realizací stavby Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství o stanovení přechodného dopravního značení, a to minimálně jeden měsíc před vlastní realizací. Součástí obou žádostí je souhlas vlastníka dotčené místní komunikace (města Blansko – lze ošetřit  postupem podle bodu 1) a souhlas Policie ČR, Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Blansko, Dopravní inspektorát.

„Je-li ze strany stavebníka vše řádně a včas podáno, vytvoří se podmínky pro maximální možné zkrácení termínů, ale stále platí minimální doba zhruba 1,5 měsíce, která se tak může pouze prodlužovat,“ dodal Marek Štefan.

Ondřej Požár

tiskový mluvčí

 

   vložil: Ondřej Požár, tiskový mluvčí / oddělení sekretariát starosty