Masarykova univerzita nabízí seniorům studium na Univerzitě třetího věku

16. dubna 2019, ostatní, přečteno: 3550×

Aktivním seniorům a důchodcům, kteří mají chuť rozšiřovat si své dosavadní znalosti a vědomosti, nabízí Masarykova univerzita v Brně studium na Univerzitě třetího věku (U3V). Během studia mají možnost seznámit se s významnými odborníky, kteří je rádi zasvětí do tajů nejrůznějších vědních oborů a obohatí je o důležité poznatky a nová zjištění.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

„Kromě toho budou mít příležitost účastnit se několika desítek krátkodobých kurzů, které pro naše posluchače připravujeme v průběhu celého akademického roku. Naší snahou je, aby nabídka kurzů byla co možná nejpestřejší. Proto si na své přijdou jak vyznavači pohybových aktivit, tak i milovníci cizích jazyků, hudby, filmové tvorby, historie, nebeské oblohy, cestování a mnoho dalšího,“ uvedla Marcela Strmisková z Univerzity třetího věku Masarykovy univerzity.

prednaska-na-univerzite-tretiho-veku-masarykovy-univerzity-brno-70241-0_550.jpg

Přednáška na Univerzitě třetího věku Masarykovy univerzity v Brně. Foto: archiv U3V MUNI

Pro ty, kteří se neorientují pouze na jedno téma, ale chtějí mít široký přehled, je určen Všeobecně zaměřený kurz. Na jeho koncepci a obsahu se podílejí jednotlivé fakulty MU, čímž je zaručen víceoborový charakter. Po ukončení tříletého cyklu obdrží posluchači na slavnostní promoci osvědčení o absolvování.

Naopak ty, jejichž zaměření je vyhraněné a patří mezi milovníky a obdivovatele umění ve všech jeho podobách, určitě zaujme tříletý kurz Umění, objednavatelé a umělecký styl v dějinách. Ten je také zakončen promocí.

Neméně atraktivní jsou podle Strmiskové jednoleté kurzy Kulturní dědictví a památková péče na Moravě (ve spolupráci s Národním památkovým ústavem) nebo Univerzita třetího věku v Moravském zemském muzeu.

kurz-univerzity-tretiho-veku-masarykovy-univerzity-v-telci-31146-0_550.jpg

Účastníci kurzu zaměřeného na umění a památky se podívají třeba do Telče. Foto: archiv U3V MUNI

Přednášky trvají 90 minut a konají se jednou za 14 dní v období od října do května. Zájemci o studium hradí každoročně zápisné, které bylo pro akademický rok 2019/2020 stanoveno ve výši 800 korun.

Účastníkem programu U3V může být osoba, která dosáhla věku potřebného pro přiznání starobního důchodu a má úplné středoškolské vzdělání s maturitou. Posluchači U3V nejsou studenty podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách.

Přihlášky je možné podat od 2. května do 30. června 2019 buď osobně v kanceláři Univerzity třetího věku MU (Komenského náměstí 2, Brno) nebo elektronicky. Další informace a podrobnosti o nabízených kurzech, podmínkách přijetí a možnostech přihlašování naleznete na www.u3v.muni.cz.

red

 

   vložil: Ondřej Požár, tiskový mluvčí / oddělení sekretariát starosty