Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Město upozorňuje na splatnost poplatků také e-mailem

16. dubna 2019, zprávy z MěÚ, přečteno: 225×

Již dva roky mohou obyvatelé města dostávat upozornění města na splatnost poplatků také prostřednictvím e-mailových zpráv. Této možnosti k dnešnímu dni využily zhruba čtyři stovky občanů.

„Finanční odbor proto žádá další občany, kteří nevyužívají složenky k placení na poště a platí poplatek na pokladně městského úřadu nebo hradí poplatek převodem z účtu a mají e-mailovou adresu, aby ji nahlásili správci poplatku na e-mail: odpad@blansko.cz – pro platbu poplatku za odpad, nebo pro poplatek ze psů na e-mail pes@blansko.cz,“ sdělil vedoucí oddělení plateb, poplatků a rozpočtu Jan Šustáček.

Těmto už pak nebude složenka zasílána a veškeré údaje k platbě obdrží pouze na nahlášenou e-mailovou adresu. V e-mailu je třeba uvést tyto identifikační údaje: jméno, příjmení, bydliště a současný variabilní symbol (VS) ze složenky.

Stále také platí nabídka možnosti zavedení tohoto poplatku do sdruženého inkasa obyvatel (SIPO). Stačí jen nahlásit číslo SIPO a následující platba bude provedena již prostřednictvím SIPO. Pokud je platba provedena přes SIPO, je bez poplatku za převod peněz.

red

 

Brzy v Blansku


30.04. 15:00 h, Rekreační oblast Palava
Pálení čarodějnic
01.05. 10:00 h, Galerie města Blanska
Oslava práce a zahálky