Městská knihovna Blansko hledá knihovníka/knihovnici pro děti a mládež

28. června 2019, ostatní, přečteno: 1656×

Městská knihovna Blansko vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici KNIHOVNICE/KNIHOVNÍK PRO DĚTI A MLÁDEŽ.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Pracovní náplň:
Jedná se o rozmanitou práci s důrazem na práci s fondem, kontakt s návštěvníky knihovny a vyhledávání a poskytování informací. Knihovník v oddělení pro děti a mládež zprostředkovává knihovnické a informační služby dětským uživatelům ve smyslu podpory čtenářství, vzdělávacích aktivit, spolupráce s rodiči, pedagogy a dalšími zainteresovanými subjekty.
Provádění základních knihovnických prací, například výpůjční služby podle přesných podkladů a pokynů.
Zajišťování bibliografických a referenčních služeb s využitím základních informačních zdrojů.
Spolupodílení se na přípravě a realizaci kulturních a vzdělávacích akcí pro děti a mládež – besedy, exkurze, workshopy, soutěže, přednášky apod. a dále pak volnočasových programů pro děti a mládež v Blansku.
Požadujeme:
• vzdělání minimálně SŠ s maturitou – nejlépe se zaměřením na informační a knihovnické služby; neformální vzdělávání, pedagogiku volného času,
• lektorské dovednosti, minimálně 1 rok praxe s dětmi a mládeží (i formou studentských projektů a stáží nebo formou dobrovolnictví),
• dobré vyjadřovací schopnosti a komunikační dovednosti,
• výborná znalost českého jazyka slovem i písmem, další jazyky výhodou,
• aktivní čtenářství, zájem o literaturu,
• vyšší počítačová gramotnost (Word, Excel, Google a jeho nástroje),
• samostatnost a zodpovědnost při plnění úkolů,
• schopnost týmové spolupráce, časovou flexibilitu, odolnost vůči stresu,
• ochota dále se vzdělávat, aktivní přístup, vysoké pracovní nasazení,
• občanská a morální bezúhonnost.
Nabízíme:
• celý pracovní úvazek a pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení,
• možnost prohlubovat odborné znalosti a dovednosti,
• příspěvek na stravné, 25 dní dovolené a další benefity.

Místo výkonu práce: Městská knihovna Blansko (Rožmitálova 4, Blansko)

Pracovní doba: 40 hodin týdně (celý pracovní úvazek), pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení, nerovnoměrné rozvržení pracovní doby, střídání ve službách

Termín nástupu: září 2019

Platové podmínky: 8. platová třída dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a podle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 341/2017 Sb.

Přihlašování do výběrového řízení: Lhůta pro podání přihlášek: 11. 7. 2019

Přihláška musí být podepsaná a naskenovaná (v případě elektronického podání) a obsahovat veškeré náležitosti.Přihláška do výběrového řízení je samostatný dokument, který nelze nahradit údaji uvedenými např. v průvodním dopise, v životopise, či motivačním dopise. Formulář přihlášky je součástí zadávací dokumentace jako příloha č. 1. Najdete ji zde: https://www.knihovnablansko.cz/wp-content/uploads/2019/06/Knihovn%C3%ADk_d%C4%9Btsk%C3%A9_p%C5%99ihl%C3%A1%C5%A1ka.pdf

K přihlášce připojte:

• Strukturovaný životopis s údaji o dosavadní praxi a o odborných znalostech (uvádějte pouze relevantní informace);

• Čestné prohlášení o trestní bezúhonnosti (příloha č. 2); https://www.knihovnablansko.cz/wp-content/uploads/2019/06/Knihovn%C3%ADk_d%C4%9Btsk%C3%A9_%C4%8Destn%C3%A9_prohl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD-2.pdf

• Motivační dopis;

• Kopii dokladu o nejvyšším požadovaném dosaženém vzdělání.

Upozornění:

• Kandidáta/ku bude vybírat výběrová komise z přihlášek doručených do 11. 7. 2019. V případě, že výběrová komise doporučí přihlášku do dalšího kola, bude kandidát pozván k dalším kolům výběrového řízení – vybraní uchazeči budou kontaktování e-mailem nebo telefonicky do 17. 7. 2019.

 • Přihlášky bez všech požadovaných dokumentů budou z výběrového řízení vyřazeny.

• Městská knihovna Blansko si vyhrazuje právo prodloužit nebo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu nebo nevybrat žádného uchazeče. Přihlášky zasílejte elektronicky na e-mail reditel@mk.blansko.cz (do předmětu uveďte „Knihovnice/Knihovník pro děti a mládež“). Případně poštou na adresu Městská knihovna Blansko, Rožmitálova 4, 678 22 Blansko (na obálku prosíme heslo „Knihovnice/Knihovník pro děti a mládež“), nebo odevzdávejte v zalepené obálce v knihovně.

 

   vložil: Ondřej Požár, tiskový mluvčí / oddělení sekretariát starosty