Blansko bude v říjnu hostit sjezd rybářských sdružení

20. září 2019, ostatní, přečteno: 1192×

V sobotu 5. října 2019 se uskuteční v Dělnickém domě v Blansku sjezd rybářských spolků z Jihomoravského, Zlínského, Olomouckého kraje a kraje Vysočina. Od roku 1990 jde teprve o 9. sjezd rybářů, kteří nejsou produkčními rybáři, ale starají se o řeky, nádrže, přehrady, rybníky, kde jsou státem vyhlášeny rybářské revíry, podle zákona o rybářství, ale taktéž tyto nádrže tvoří mj. i významný krajinotvorný prvek v přírodě.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Sjezd určí další směr ochrany rybích společenstev ve volných vodách, přijme zásadní dokumenty pro pravidla lovu ryb a další vnitrosvazové předpisy, kterými se budou sportovní rybáři řídit na následující čtyři roky. Na sjezdu bude přítomno 230 významných hostů včetně zástupců Ministerstva zemědělství ČR, Ministerstva životního prostředí ČR, zástupci správy toků jednotlivých povodí, zástupci Lesů ČR a samozřejmě také zástupci vedení jednotlivých krajů.

Záštitu nad sjezdem převzal starosta Jiří Crha. „Jsem velmi rád, že takový sjezd se uskuteční v našem městě. Místní rybářský spolek je desátým největším spolkem v rámci Jihomoravského kraje, aktivně se stará o mládež v oblasti enviromentální výchovy, pořádá dětské dny a rybářské závody pro děti, přičemž tyto akce mají pozitivní ohlas z řad blanenské veřejnosti. Spolek také opravuje rybníky jak ve městě, tak v nejbližším okolí, řádně se stará o svůj majetek, což je vidět i na pěkně opravené klubovně v Mlýnské ulici. Sjezd je odměna místním rybářům za jejich práci,“ uvedl starosta.

„V době, kdy se potýkáme s nedostatkem povrchových vod, kdy nám vysychají dříve k chovu hojně využívané malé přítoky větších řek, kdy rybí společenstva jsou doslova decimována rybožravými predátory, kdy malé vodní elektrárny nedodržují často povolené limity odběrů, pak práce pro rybářské spolky není vůbec jednoduchá,“ uvedl k důležitosti sjezdu předseda rybářského spolku v Blansku Martin Sklář.

Podle něj mají spolky povinnosti, které jim předepisuje ministerstvo zemědělství – tedy to, co musí každý rok do vody v jednotlivých druzích vysadit. „Jen u nás v Blansku je roční hodnota rybích násad větší než 750 tisíc korun. Na druhou stranu je pomoc od státu v tomto směru velmi malá. Rybářské spolky nejsou velké produkční rybářství, a tak často nedosáhnou ani na dotační tituly jak z operačního programu rybářství, tak z národních zdrojů třeba na revitalizaci malých vodních ploch nebo rybochovných zařízení.  Zde je třeba jedna z podmínek být plátcem DPH, což spolky nejsou, a tím pádem nemohu revitalizovat nádrže z těchto národních prostředků,“ upozornil Sklář.

Nicméně je rád, že se rybářům v Blansku s pomocí města i Jihomoravského kraje daří. „Současně bych rád požádal obyvatele Blanska za částečné strpění omezení provozu v Hybešově ulici a parkoviště pod kinem v Masarykově ulici, kde v uvedený den budou parkovat vozidla účastníků sjezdu,“ dodal Martin Sklář.

(red)

 

   vložil: Ondřej Požár, tiskový mluvčí / oddělení sekretariát starosty