Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Zasedání Zastupitelstva města Blanska

2. září 2019, zprávy z MěÚ, přečteno: 346×

Starosta města Blanska zve na 5. zasedání Zastupitelstva města Blanska, konané v úterý 10.09.2019 v 15:30 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko, nám. Republiky 1316/1, Blansko.

N Á V R H   P R O G R A M U

1. Zahájení

2. Složení slibu

3. Schválení programu 5. zasedání zastupitelstva města

4. Výkup pozemků – p. Matějka

5. Výkup pozemku – Keramservis s. r. o.

6. Darování pozemků – Jihomoravský kraj

7. Směna pozemků – PORTA SPES, a. s.

8. Odprodej pozemku – p. Blažek

9. Odprodej pozemku – pí Živná

10. Odprodej pozemku – p. Huzlík

11. Odprodej pozemku – p. Flek

12. Kupní smlouva – Euroregion a. s.

13. Kupní smlouva – manž. Sehnalovi

14. Kupní smlouva – lokalita Zborovce

15. Odprodej pozemku pod garáží – pí Unčovská

16. Cyklistická a pěší komunikace ČKD – Skalní mlýn – Schválení smlouvy o právu provést stavbu

17. Kupní a zástavní smlouva – Komenského 35

18. Odpis pohledávek

19. Programové dotace z oblasti sociálních služeb – dofinancování

20. Minimální síť sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2020

21. Návrh revize koncepčních dokumentů pro poskytování dotací z oblasti kultury a zájmové činnosti

22. Návrh revize koncepčních dokumentů pro poskytování dotací z oblasti sportu

23. Závěrečný účet „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí za rok 2018

24. Zpráva o činnosti „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí leden až srpen 2019

25. Informace o naplňování regulačního plánu středu města

26. Úhrada ztráty za provoz prodejny smíšeného zboží v Lažánkách

27. Informace o zhodnocování finančních prostředků města za 1. pololetí 2019 

28. Zhodnocování volných finančních prostředků – dodatek ke smlouvě

29. Rozpočtová opatření

30. Zápisy z jednání výborů zastupitelstva města

31. Interpelace členů zastupitelstva

Ing. Jiří Crha

starosta

 

 

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter

vložil: Ondřej Požár, tiskový mluvčí