Máte doma předškoláka? Zbystřete! Datum zápisu se blíží

23. ledna 2020, ostatní, přečteno: 1759×

Ředitelé základních škol zřizovaných městem už stanovili termín zápisu do prvních tříd. Předškoláčky v doprovodu rodičů přivítají na všech čtyřech blanenských základních školách v úterý 7. dubna 2020 v době od 14 do 17 hodin. Po posledních sedmi letech výrazného růstu počtu žáků zapsaných do 1. tříd se nyní očekává, že počty prvňáčků budou klesat.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Pokud máte dítě, které do konce letních prázdnin oslaví šesté narozeniny, nezapomeňte, že jste povinni dovést ho k zápisu ke školní docházce na rok 2020/2021. Dveře se pro vás otevřou současně na všech blanenských školách – ZŠ Dvorská, ZŠ Erbenova, ZŠ Salmova a ZŠ TGM. Kdo nebude moci přijít v úterý 7. dubna od 14 do 17 hodin, může využít náhradní termín o den později, tj. 8. dubna od 14 do 16 hodin. 

K zápisu se musejí dostavit všechny děti, které 31. srpna 2020 dosáhnou věku šesti let, a to i když rodiče plánují odklad nástupu do školy. „Povinná školní docházka se vztahuje nejen na občany České republiky, ale také na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na našem území pobývají déle než 90 dnů,“ připomíná vedoucí školského odboru Petra Skotáková.

Do školy mohou rodiče zapsat i mladší děti, a to ty, které oslaví šesté narozeniny v době od 1. září 2020 do 30. června 2021. Musejí být ale nadprůměrně bystré a dostatečně vyspělé jak po tělesné, tak po duševní stránce. Zákonní zástupci o to také musejí výslovně požádat.

Konkurence slábne, počet prvňáčků i školáků celkem klesá

Po prudkém nárůstu v minulých letech počet zapsaných dětí pomalu klesá, loni jich bylo 241, o rok dříve 258. Pokles se vzhledem k demografickým údajům dá očekávat i letos. Rodiče zhruba tří desítek dětí ročně požádají o odklad školní docházky, do prvních tříd jich tak v posledních dvou letech skutečně nastoupilo něco málo přes dvě stě. Svého potomka tak můžete zapsat na libovolnou školu bez ohledu na tzv. spádovou oblast – ta podle adresy pobytu předurčuje, kterou školu by dítě mělo navštěvovat. „Kapacity základních škol jsou dostatečné. Rodiče a děti si tedy mohou vybrat školu, která jim nejlépe vyhovuje. Místo se najde i pro zájemce z okolních obcí,“ potvrzuje Petra Skotáková.

Údaj za loňský rok

ZŠ a MŠ

Dvorská

Erbenova

ZŠ TGM

Rodkovského

ZŠ a MŠ Salmova

Salmova

Dolní Lhota

Počet dětí u zápisu 9.–10. 4. 2019

55

55

72

54

5

Počet tříd 1. ročníku

3

2

2

2

1

Školský obvod spádové školy ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26: ulice A. Skotáka, Bezručova, Divišova, Dobrovského, Dolní Palava, Družstevní, Dvorská (č. 1 – 32), Jiráskova, K. J. Mašky, Konečná, Krajní, Krátká, Křížkovského, Mánesova, Mlýnská, Na Řadech, nám. Republiky, nám. Svobody, Okružní, Palackého,  Poříčí, Příční, Příkrá, Rožmitálova, Růžová,  Smetanova, Sportovní ostrov Ludvíka Daňka, Sukova, Svatopluka Čecha, Svitavská, Tylova, U Vodárny, Úvoz, Vodní, Zámek, Žalkovského,  část města Horní Lhota.

Školský obvod spádové školy ZŠ Blansko, Erbenova 13: ulice 9. května, Gellhornova, Erbenova, Havlíčkova (od č. 38), Chelčického (od ulice Wolkerova na východ), Leoše Janáčka, Na Pískách, Nad Čertovkou, Nad Žlíbkem, Podlesí, Pod Sanatorkou, Purkyňova, Sadová (lichá čísla od č. 31, sudá čísla od č. 46), Údolní, Větrná, Východní, části města Klepačov, Lažánky, Obůrka, Těchov (bez Češkovic), Žižlavice a Skalní Mlýn.

Školský obvod spádové školy ZŠ TGM Blansko, Rodkovského 2:  ulice Alešova, Ant. Dvořáka, Bartošova, B. Němcové, Brněnská, Čapkova,  Edvarda Beneše, Fügnerova, Hálkova, Havlíčkova (č. 1 – 37), Hořická, Husova, Hybešova, Chelčického (od ulice Wolkerova na západ), Jasanová, J. Lady, Jungmannova, K. H. Máchy, Kollárova, Komenského, Lipová, Luční, Mahenova, Masarykova, Nádraží, Nádražní, Na Brankách, Na Lukách, Na Vyhlídce, nám. Míru, Nerudova, Pod Javory, Pod Strání,  Rodkovského, Sadová (lichá čísla 1 – 29, sudá čísla 2 – 44), Seifertova, Sladkovského, Stařeckého, Suchá, Sušilova, Těchovská,  Tovární,  Vrchlického, Wanklovo nám., Wolkerova, Zdíkova, Žižkova, části města Hořice, Olešná.

Školský obvod spádové školy ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17:  ulice Absolonova,  Březinky, Cihlářská, Čelakovského, Dvorská (od č. 33), Ericha Roučky, Horní Palava, Kamnářská,  Lesní, Pekařská, Pražská, Salmova, Sloupečník, Zahradní, Zborovec, Zborovecká, části města Těchov (Češkovice),  Dolní Lhota (odloučené pracoviště Dolní Lhota).

Počet žáků, kteří nastoupili do prvních tříd

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Počet 180 156 158 145 159 171 189 180 198 213 223 230 232 225 213 212

Z údajů o spádovosti vyplývá, že do své spádové školy vloni nastoupilo 57 % prvňáčků. Naopak přibližně 43 % zákonných zástupců budoucích školáků využilo možnosti vybrat si libovolnou školu bez ohledu na určenou spádovost. Stejný poměr dodržování školských obvodů se očekává také v letošním roce, neboť kapacity základních škol stále umožňují zapsat dítě i ze školského obvodu jiné blanenské školy včetně zájemců z jiných obcí.

Celkem některou ze základních škol v Blansku k loňskému září navštěvovalo 1924 dětí, o šest méně než v předchozím roce. „Na blanenských školách tak po sedmi letech výrazného růstu počtu žáků došlo ke stagnaci, respektive mírnému poklesu počtu žáků. S ohledem na demografická data lze předpokládat, že v příštích letech začne počet žáků v blanenských základních školách opět výrazně klesat, neboť nejsilnější populační ročníky posledních let začnou ze základních škol vycházet,“ dodává vedoucí školského odboru.

Naplněnost škol by mohlo výrazně ovlivnit ještě zvýšení celkového počtu obyvatel města v návaznosti na rozvíjející se bytovou zástavbu, nebo také nárůst počtu žáků dojíždějících za výukou z okolních obcí.

Vývoj počtu žáků od školního roku 2012/2013:

Školní rok

2012- 2013

2013- 2014

2014- 2015

2015- 2016

2016- 2017

2017- 2018

2018- 2019

2019–2020

Počet

tříd

žáků

tříd

žáků

tříd

žáků

tříd

žáků

tříd

žáků

tříd

žáků

tříd

žáků

tříd | žáků

1. stupeň

46

892

46

951

48

1002

49

1038

50

1110

52

1144

52

1154

50 | 1114

2. stupeň

25

563

25

566

27

585

30

638

32

682

33

705

35

776

37 | 810

Celkem

71

1455

71

1517

75

1587

79

1676

82

1792

85

1849

87

1930

87 | 1924

> red

 

   vložil: Helena Vyplelová, redaktorka / odbor vnějších vztahů

Sdílet odkaz na: Facebook Twitter