Za teplo letos blanenské domácnosti zaplatí méně

10. ledna 2020, ostatní, přečteno: 1425×

Dodávky tepla ze soustavy centrálního zásobování teplem (CZT) v Blansku v následujících čtyřech letech nově zajistí soukromá firma ZT Energy s.r.o. Vedení města Blanska si od tohoto kroku slibuje stabilizovanou cenu tepelné energie a její snížení pro koncové odběratele. Ve spolupráci s poradenskou firmou bude město hledat také úspory nákladů.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Nový licencovaný výrobce a dodavatel tepla pro město Blansko – firma ZT Energy s. r. o. – vzešel z dříve vypsaného koncesního řízení. Rozhodující pro jeho výběr byla nabídková cena, respektive její výše pro koncového spotřebitele, tedy domácnosti. ZT Energy splnila i další zásadní požadavek města, že cenu tepla bude nadále schvalovat blanenské zastupitelstvo.


Ilustrační snímek

Blanenské domácnosti napojené na soustavu centrálního zásobování teplem ušetří za jeho dodávky už letos. „Cena za jeden gigajoul bude pro následující rok o 28 korun nižší než v roce 2019, spotřebitelé tak za jeden gigajoul zaplatí 524 korun včetně DPH,“ uvedl místostarosta Ivo Polák (ČSSD). „Tato cena je nejnižší ze všech okresních měst na jižní Moravě využívajících soustavy CZT,“ uvedla jednatelka ZT Energy Renata Nezvalová. 

Společnost ZT Energy s.r.o. bude výrobu a dodávku tepla obstarávat do konce roku 2023. Město Blansko i nadále zůstává vlastníkem soustavy CZT a od společnosti ZT Energy bude inkasovat nájemné. „Získané finanční prostředky budou sloužit na opravy a investice do soustavy CZT. Část nájemného bude využita také ke splacení úvěru, který si město Blansko vzalo na pořízení této soustavy,“ popsal Polák. 

V ceně 524,1 Kč za 1 GJ je zahrnuta i nepřetržitá havarijní pohotovost, dálkový dohled nad soustavou CZT i nonstop havarijní služba, která garantuje dojezd do 30 minut. ZT Energy zajistí také sklad náhradních dílů. „Jde tedy o  komplexní službu pro obyvatele města Blanska, kteří jsou k této soustavě připojeni,“ dodává blanenský místostarosta. 

Město Blansko se jako vlastník CZT bude také snažit hledat potenciální úspory nákladů na zásobování teplem a související provoz. Z tohoto důvodu uzavřelo smlouvu o poskytování služeb energetického managementu se společností Amper Savings, a. s. Ta by nyní měla navrhovat úpravu nynějších technologií a systémů tak, aby se co nejvíce ušetřilo. „Prvním úkolem společnosti bude zajistit sběr dat z měření nejrůznějších parametrů užití budov. Následovat bude analýza a vyhodnocení získaných dat, poté se do současného systému pokusíme postupně zapracovat dílčí opatření, která vylepší stávající strukturu, a dosáhnout reálných úspor,“ nastiňuje Ivo Polák.

 

   vložil: Pavla Komárková, tisková mluvčí / odbor vnějších vztahů

Sdílet odkaz na: Facebook Twitter