Kostel svatého Martina slaví 880 let. Výstava v knihovně je první ze série chystaných kulturních a duchovních akcí

20. února 2020, historie, přečteno: 1781×

Blanenský kostel sv. Martina letos slaví kulaté výročí. 880 let od vysvěcení připomíná tematická výstava, kterou nyní můžete navštívit v městské knihovně, na ni v průběhu roku naváže další kulturní program i akce pro věřící. Chystá se například pouť do rodiště patrona kostela Martina z Tours i publikace o historii i současnosti svatostánku.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Zvon Poledník nebo třeba šaty pro Karolinu Meineke (1768 – 815), první ženu anglického krále Viléma IV., vytvářely děti o pololetních prázdninách v městské knihovně. Tématem prázdninové dílničky stejně jako výstavy, kterou až do 27. února blanenská knihovna hostí, byl kostel svatého Martina. Poledník, zvon zvláštního homolovitého tvaru pocházející z počátku 13. století, jeden z nejstarších dochovaných zvonů na Moravě, visí v kostelní věži. A baronesu Karolinu Meineke připomíná takzvaný královský hrob, pomníček obklopený rozáriem stojící přímo u kostela sv. Martina.


Kostel sv. Martina byl vysvěcen před 880 lety

Právě výtvarný workshop pod vedením Evy Juračkové a výstava nazvaná Svatý Martin v běhu času, která představuje díla mladých výtvarníků a keramiků z výtvarného ateliéru ZUŠ Blansko, jsou prvními ze série akcí k výročí kostela.

Poutě i solidarita s potřebnými

„Na květen chystáme pouť do maďarského města Szombathély, aby se věřící mohli seznámit s rodištěm patrona našeho kostela sv. Martina, na říjen plánujeme pouť do Medžugorje,“ vyjmenovává blanenský farář Jiří Kaňa. „Už po bohoslužbě spojené s vítáním svatého Martina loni v listopadu proběhla takzvaná obnova závazku lidskosti. Jejím smyslem bylo přihlásit se k závazku svatého Martina v solidaritě a soucitu s potřebnými lidmi,“ dodává Jiří Kaňa.

Na odkaz blanenského patrona i historii kostela, jehož stavba byla dokončena v roce 1140, budou ale upozorňovat i další akce, které farnost na letošní rok chystá, například červnová Noc kostelů či zářijové Dny evropského dědictví, vyvrcholením pak bude jako každoročně Vítání sv. Martina v listopadu.


Na výtvarném workshopu si děti mohly vyrobit zvon nebo šaty pro Karolinu Meineke, foto Pavla Komárková

Našli románské i gotické zdi i základy původní dřevěné stavby

Kostel sv. Martina patří k nejstarším církevním stavbám na Moravě. Jeho vznik ve 12. století inicioval olomoucký biskup Jiří Zdík. Do současné barokní podoby byl původně románský kostel přestavěn v 18. století. Historie blanenské farnosti je ale zřejmě ještě starší. První písemné zprávy o ní sice pocházejí až z roku 1131 ze soupisu statků olomouckého biskupství, avšak archeologické nálezy v roce 2017 a geofyzikální průzkumy odhalily kromě původní románské zdi či gotické štítové stěny také základy dřevěné stavby s keramikou pocházející zhruba z roku 1050. Podle legend ovšem na Blanensku existovala osada dokonce už v 9. století, kdy Moravu navštívili slovanští věrozvěstové sv. Cyril a sv. Metoděj.


Blanenský farář Jiří Kaňa zve k návštěvě kostela i jeho okolí

„Od té doby se změnilo takřka vše, kultura, zvyky, společenské uspořádání, složení obyvatelstva, ale třeba Otčenáš nebo křty, které probíhaly v tehdejší novostavbě, byly stejné jako dnes. V rámci akcí k 880 letům kostela chceme připomínat i to, že jsou zde hodnoty, které přežívají politické, společenské i klimatické změny a výkyvy, že je tu něco, na čem lze stavět,“ upozorňuje blanenský farář.

V prostorách zdejší fary sídlí klub Všudybýlek určený pro děti školkového věku i mladší, zázemí zde mají skauti i celá řada zájmových kroužků, nejstarší obyvatelé zde naleznou Senior Point. „Fara slouží také jako komunitní centrum, je to o vztazích, setkávání a propojování lidí od dětí až po seniory,“ potvrzuje Jiří Kaňa. 

Dominanta města je součástí Starého Blanska        Foto: archiv města

Lákadla i pro turisty: nejstarší zvon, pomník baronesy i vyhlídková věž

Blanenský kostel je také vyhledávaným turistickým cílem. Zájemci zde mohou absolvovat komentované prohlídky interiéru svatostánku i jeho okolí včetně rozária a památníku Karoliny Meineke, které zajišťují studenti a učitelé Soukromé školy cestovního ruchu a gastronomie. V turistické sezoně je lákadlem také kostelní věž, z jejíhož vrcholu se otevírá výhled na celé město Blansko. Ve věži jsou navíc kromě Poledníku k vidění i další dva zvony. A při speciálních akcích, jako je například Mávání vlajkou z věže či Týden rozhleden, se mohou návštěvníci těšit také na občerstvení ve věžní kavárničce.


Ve věži se nachází trojice zvonů, Poledník je jedním z nejstarším na Moravě

V souvislosti s výročím se připravuje také vydání sborníku, který historii této památky zmapuje. Shrnout by měl kunsthistorii i archeologické nálezy, představí osobnost zakladatele blanenského svatostánku biskupa Jindřicha Zdíka, zájemci se dozvědí podrobnosti o jednotlivých stavebních prvcích i vybavení kostela nebo souvislosti s historií města. „V současnosti shromažďujeme všechny podklady, sborník plánujeme vydat někdy v polovině roku,“ dodává Jiří Kaňa.

Z kostelní věže se nabízí výhled na celé Blansko

Prozatím otevřené je také potencionální pokračování archeologických výzkumů v kostele samotném. Odborníci zkoumali původ blanenského kostela od roku 2000 opakovaně, nová etapa průzkumů by mohla poodhalit další historické souvislosti i detaily týkající se dřevěné stavby pod kostelem. Kdy se archeologové do Blanska vrátí či zda se podaří nový objev uskutečnit právě v rámci kulatého výročí kostela, ale zatím jasné není.

 

Text Pavla Komárková | foto Helena Vyplelová

 

   vložil: Pavla Komárková, tisková mluvčí / odbor vnějších vztahů

Sdílet odkaz na: Facebook Twitter