Obyvatel Blanska ubývá. Podle nejnovějších údajů ve městě trvale žije 20 320 lidí

14. února 2020, zprávy z MěÚ, přečteno: 1563×

Téměř o dvě stě lidí méně než minulý rok se podle evidence hlásí k trvalému pobytu v Blansku. Alespoň pokud jde o občany české národnosti. Zatímco loni v lednu jich bylo podle statistik 19 930, letos se k trvalému pobytu na území města na začátku roku hlásí 19 731 lidí, z toho 9 512 mužů a 10 219 žen. Přes hranici dvaceti tisíc obyvatel se tak Blansko v posledních letech dostává jen díky cizincům, kteří zde mají trvalý pobyt.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Cizinců je k letošnímu lednu v Blansku k trvalému pobytu přihlášeno 589, dalších 269 zde má přechodný pobyt. Podle databáze Ministerstva vnitra ČR, která počty cizinců eviduje, v celkových součtech cizinců mírně vedou muži, těch je 433, žen je 425. Ani cizinci ale nedorovnávají celkový pokles počtu obyvatel, kteří se hlásí k trvalému pobytu v Blansku.

Svůj podíl na úbytku celkového počtu obyvatel města má podle statistik městského úřadu a údajů z evidence obyvatelstva za rok 2019 například klesající počet nově narozených dětí, kterých bylo loni 196 oproti předloňským 226, v roce 2017 se narodilo 228 dětí. Roli hraje také pokles počtu nově přistěhovaných, kterých za rok 2019 bylo 295, zatímco o rok dříve 404, a předloni dokonce 473. Nestoupá ale počet odstěhovaných, loni z Blanska odešlo 335 občanů, předloni se odstěhovalo 380 obyvatel. I přesto se počet obyvatel v posledních letech blíží hranici 20 tisíc. Ta je přitom klíčová při přerozdělování daní a určování výše příjmu města. Vedení města proto věří, že se pokles obyvatel podaří zastavit, i proto je jednou z priorit nová bytová výstavba.

Optimističtěji vypadají údaje za celý blanenský okres, tam lidí přihlášených k trvalému pobytu v součtu o pár set přibylo. „Mírný pokles v počtu obyvatel české národnosti sledujeme v posledních několika letech, oproti tomu celkový počet obyvatel hlášených k trvalému pobytu ve správním obvodu Blanska jako obce s rozšířenou působností mírně narostl, z loňských 55 780 obyvatel na současných 56 019,“ popisuje vedoucí odboru vnitřních věcí blanenského městského úřadu Radek Gajdošík.

Pozvolna v posledních letech také stoupá počet sňatků, nejčastěji se novomanželé berou v obřadní síni či na blanenském zámku, zhruba čtvrtinu tvoří církevní sňatky. „Ve správním obvodu Matričního úřadu Blansko bylo uzavřeno 132 manželství, z toho před oddávajícím z Městského úřadu Blansko 101, před orgánem církve 31. Celkem 16 sňatků bylo uzavřeno s cizincem,“ shrnuje statistiky Radek Gajdošík.

Zajímavostí je například rostoucí počet občanských průkazů vydaných v takzvaném off line procesu, kdy úředníci vyrážejí za těmi, kteří se nemohou dostavit k vyřízení občanského průkazu osobně. Stačí, když o to požádá někdo z příbuzných nemocné či nemohoucí osoby, nebo dotyčný přes zmocněnce. „Jde o jakési mobilní pracoviště, kolegové na základě žádosti přijedou za žadatelem, vyfotí jej u něj doma a na místě zpracují všechny potřebné podklady. Když je doklad vydaný, vše opět dovezeme, objíždíme takhle celý správní obvod,“ dodává vedoucí odboru vnitřních věcí.

Statistiky za rok 2019:

Správní obvod úřadu s rozšířenou působností MěÚ Blansko.

 • počet narozených dětí v roce 2019 (občanům s trvalým pobytem ve správním obvodu úřadu s rozšířenou působností MěÚ Blansko) 623
 • počet zemřelých v matričním obvodu MěÚ Blansko 339 
 • počet občanů přihlášených k trvalému pobytu v roce 2019 2 579
 • celkový počet občanů hlášených k TP ve správním obvodu MěÚ Blansko k 10.01.2020 – 56 019

 Město Blansko – správní obvod:

 • počet narozených dětí občanům města Blanska 196
 • počet uzavřených manželství ve správním obvodu Matričního úřadu Blansko 132
 • z toho: počet sňatků před MěÚ Blansko 101
 • počet sňatků před orgánem církve 31
 • počet sňatků s cizincem 16
 • počet zemřelých obyvatel v matričním obvodu MěÚ Blansko 339
 • počet zemřelých občanů města Blanska 214
 • počet odstěhovaných občanů z města Blanska 335
 • počet přistěhovaných občanů města Blanska 295
 • stěhování v rámci správního obvodu města – počet občanů  419
 • počet řízení ve věci zrušení trvalého pobytu 59
 • počet občanů ČR hlášených na území města Blanska k trvalému pobytu k 1. 10. 2020 19 731
 • počet cizinců hlášených na území města Blanska k trvalému pobytu 589
 • celkový počet obyvatel 20 320, z toho 9 512 mužů a 10 219 žen
 • počet cizinců hlášených na území města Blanska k přechodnému pobytu 269
 • počet cizinců celkem 858, z toho 425 žen a 433 mužů
 • počet vydaných cestovních dokladů 3 245, z toho občanům mladším 15 let 1 215 e-pasů
 • počet občanských průkazů 5 347, z toho 946 prvních občanských průkazů
 • počet občanských průkazů vydaných v takzvaných off line procesech 81
 

   vložil: Pavla Komárková, tisková mluvčí / odbor vnějších vztahů

Sdílet odkaz na: Facebook Twitter