Město zavírá od čtvrtka 12. března kino, knihovnu, galerii i KSMB. Školky zatím zůstávají v provozu

11. března 2020, tiskové zprávy, přečteno: 2845×

Aktuální situaci ohledně opatření souvisejících s koronavirem řešila ve středu 11. března Bezpečnostní rada města Blanska. V návaznosti na kroky ministerstva kultury, které uzavřelo všechny své příspěvkové organizace, bude i v Blansku od zítřka uzavřena galerie, knihovna, KSMB a kino. Základní, střední i vysoké školy jsou z rozhodnutí ministerstva zdravotnictví ode dneška uzavřeny, mateřské školy zřizované městem, ale zatím zůstávají v provozu.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

„Mateřské školy v Blansku zatím zůstanou otevřené. Přijali jsme ale opatření, že učitelé budou bez výjimky vykazovat do domácího ošetření děti, u kterých se projeví jakýkoliv příznak respiračního onemocnění. Zakázaný je také vstup cizích osob, které nejsou doprovodem dětí. Pokud rodiče tato omezení nebudou respektovat a nemocné děti nebudou nechávat doma, zváží město jako zřizovatel další postup, případně i plošné uzavření mateřských škol,“ upozornil po jednání bezpečnostní rady starosta města Jiří Crha s tím, že město na odpoledne chystá jednání s řediteli všech škol a o aktuálním vývoji bude dále nejen rodiče informovat.

Od zítřka také zůstane uzavřena knihovna, galerie i kino a KSMB. Na náměstí Republiky se až do odvolání neuskuteční farmářské trhy, vedení města přesunulo zatím na neurčito také setkání s občany v místní části Dolní Lhota, které bylo naplánováno na dnešní odpoledne. O omezení akcí nad 100 osob budou informováni i zástupci jednotlivých občanských aktivit v místních částech Blanska.

I nadále platí už od úterý zákaz návštěv v blanenské nemocnici a Senior centru. Zatím s omezeními bude fungovat Městský klub důchodců. „Zrušené budou kroužky a volnočasové aktivity, provoz zatím ponecháme s omezeními, fungovat bude výdej obědů, případně aktivity vázané na menší počet lidí jako je právní poradenství a počítačový kurz, do kterého je aktivně zapojeno méně než deset seniorů,“ uvedla vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Petra Skotáková.

U vchodů do domů s pečovatelskou službou město pověsí apel na návštěvníky, aby kontakt se zde žijícími seniory omezili pouze na nutné zajištění jejich obsluhy a výpomoci.

Akce ruší i jednotliví pořadatelé, v pátek nebude ples ZŠ TGM, zatím na neurčito je přesunutý i ples Gymnázia Blansko, který měl být příští týden v pátek. Organizátoři na září přesunuli u sobotní koncert Horkýže Slíže plánovaný na sobotu. U jednotlivých akcí se řeší přesuny na jiné termíny, jejich aktuální seznamy stejně jako způsob, zda a jak organizátoři budou vracet už zakoupené vstupenky průběžně řeší blanenská informační kancelář.

ZÁKAZ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ VYKAZUJÍCÍCH ZNÁMKY AKUTNÍHO RESPIRAČNÍHO ONEMOCNĚNÍ NA PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Město Blansko, coby zřizovatel mateřských škol, přijalo na základě výsledků jednání Bezpečnostní rady města Blanska ze dne 11.3.2020, na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 10.3.2020 o dočasném uzavření základních škol a po dohodě s ředitelstvími jednotlivých škol, tato opatření s cílem eliminovat nepříznivý vývoj epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě.:

Opatření č. 1:
S účinností od 12. března 2020 do odvolání jsou mateřské školy zřizované městem Blansko povinny NEUMOŽNIT přítomnost dětí vykazujících známky akutního respiračního onemocnění na předškolním vzdělávání.
Ředitelé škol jsou v souladu s § 29 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů povinni zajistit bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním souvisejících činnostech. Je tedy jak povinností, tak současně kompetencí všech ředitelů nastavit takové podmínky, kterými zajistí předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění mezi dětmi.
Dočasným omezením přítomnosti dítěte při předškolním vzdělávání z výše uvedených důvodů není dotčeno zákonné právo dítěte na vzdělávání v dané škole.

Opatření č. 2:
S účinností od 12. března 2020 do 20. března 2020 jsou mateřské školy zřizované městem Blansko povinny denně vyhodnocovat dodržování výše uvedeného opatření. V případě, že zákonní zástupce nebudou výše uvedené opatření respektovat, zváží město Blansko na schůzi Rady města Blansko dne 24.3.2020 plošné uzavření provozu MŠ na celém území města.

Opatření č. 3:
S účinností od 12. března 2020 do odvolání jsou mateřské školy zřizované městem Blansko povinny ZÁKAZAT vstup cizích osob do budov škol s výjimkou nutného doprovodu dítěte do zařízení.
Kromě výše uvedených opatření město Blansko žádá všechny zákonné zástupce dětí plnících v blanenských mateřských školách předškolní vzdělávání, aby přistupovali k epidemiologické situaci u nás i v zahraničí zodpovědně. Je třeba najít rozumný a přiměřený kompromis mezi právem na vzdělání dítěte a zájmem na ochraně zdraví nás všech.
Pokud dítě nebo člen žijící s dítětem ve společné domácnosti pobýval v posledních 14 dnech v zahraničí, vyzýváme k zodpovědnému zvážení nutnosti umisťovat dítě do mateřské školy.

Mgr. et Mgr. Petra Skotáková
vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy

Vedení města apeluje také na pořadatele soukromých akcí, aby zvážili, zda je nezruší, případně aby nezapomněli, že limit na akce do 100 osob se týká i například soukromých provozovatelů nočních klubů.

Zachovaný zatím zůstává provoz na všech sportovištích města včetně krytého bazénu a kluziště, které v březnu rozšířilo nabídku hodin pro veřejnost. „Vše jsme konzultovali s epidemiology z krajské hygieny, podle nich není zatím důvod lázně nebo Fit centrum zavírat. Situaci ale budeme průběžně sledovat a vyhodnocovat, všude také platí omezení maximálního počtu 90 návštěvníků, tak, aby i s obslužným personálem nebyla koncentrace na jednom místě vyšší než 100 osob,“ dodal JIří Crha.

Podobně limituje ode dneška počet návštěvníků na 90 i blanenské muzeum, jehož zřizovatelem je kraj. To neruší ani zítřejší vernisáž k výstavě Vlajka vzhůru letí, omezí na ní ale počet účastníků. „Nemůžeme zajistit, že bude všem návštěvníkům z řad veřejnosti účast na vernisáži umožněna. Prohlídky muzea ale zachováváme, byť v menších skupinách. A jako vstřícný krok bude výstava 13. a 14. března všem návštěvníkům zpřístupněna za snížené vstupné ve výši 20 Kč,“ popsala ředitelka Muzea Blanenska Pavlína Komínková.

 

   vložil: Pavla Komárková, tisková mluvčí / odbor vnějších vztahů

Sdílet odkaz na: Facebook Twitter