Společně PRO Blansko: Lidé už mohou navrhovat projekty k participativnímu rozpočtu

2. dubna 2020, tiskové zprávy, přečteno: 1471×

Menší projekty, které by mohly být zaplacené z městského rozpočtu, mohou nyní začít navrhovat zájemci z řad široké veřejnosti. Blanenští zastupitelé v březnu schválili další ročník participativního rozpočtu, Rada města Blanska teď odsouhlasila podrobná pravidla. Do druhého ročníku participativního rozpočtu „Společně PRO Blansko“ může návrh podat každý občan starší 18 let.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Stejně jako při loňském premiérovém ročníku je na projekty v letošním rozpočtu vyčleněno 600 tisíc korun s tím, že občané Blanska budou sami rozhodovat, který projekt si podporu zaslouží. Návrhy může nově podat kdokoliv bez ohledu na to, zda má v Blansku trvalé bydliště. Přihlásit projekt lze podle nových pravidel také už od 1. dubna.

„Možnost přihlášení jsme chtěli spustit co nejdříve, tak, aby navrhovatelé měli dostatek času s projekty seznámit veřejnost a získat pro ně podporu, ale také aby měli čas konzultovat podobu navrhovaného projektu například s odborníky na městském úřadě. Tím mohou zajistit, že se do hlasování dostanou věci, které mají reálnou šanci peníze získat,“ vysvětlil místostarosta František Hasoň.

Loni získal nejvíce hlasů projekt Zastřešení postranní části sportovního areálu za kulturním domem na Těchově. Město ale připravuje i projekt rozšíření dětského hřiště u kruhového objezdu, který skončil na druhém místě.

„Loňský první ročník se podle našeho názoru osvědčil. Realizace projektu Zastřešení postranních částí sportovního areálu na Těchově už se připravuje, do poloviny dubna by měly být hotové všechny podklady pro zahájení územního a stavebního řízení, počítáme s tím, že během prázdnin by se mělo začít stavět,“ potvrdil místostarosta Blanska František Hasoň.

Nevyhráli. I tak na dětském hřišti přibudou herní prvky

Pro vítězný projekt loni hlasovalo 512 lidí, ještě dříve než na Těchově přitom má být hotový projekt Rozšíření dětského hřiště u kruhového objezdu na ulici Bezručově, který loni skončil se 184 hlasy na druhém místě. Město jej realizuje i přes to, že podporu z participativního rozpočtu nezískal. „Rozhodli jsme se hřiště rozšířit a použít na to prostředky z jiných položek rozpočtu, myslíme si, že nové herní prvky v centru města zejména rodiče s malými dětmi ocení,“ vysvětlil starosta Blanska Jiří Crha.

Rozšíření herních prvků by se lidé měli dočkat v řádu několika týdnů. „Už se betonuje základ pro dětský kolotoč, těsně před dodáním je také prolézací housenka Smíšek, houpačka s hnízdem i samotný kolotoč o průměru 1,6 metrů. Instalovat je budeme ještě v průběhu dubna,“ uvedl vedoucí oddělení komunální údržby Milan Vítek.

K hlasování o letošních návrzích, které by mělo proběhnout v říjnu, by se nově měl používat i mobilní rozhlas. Podmínkou pro to, aby byl projekt do hlasování zařazený, zůstává, že jej musí písemně podpořit minimálně 20 občanů města Blanska starších 18 let, že musí mít lokální charakter a musí být realizovaný na pozemcích ve vlastnictví města.

Nová pravidla participativního rozpočtu „Společně PRO Blansko“

Základní požadavky

 • Projekt může podat každý občan, který dovršil 18 let.
 • Projekt musí podpořit písemně minimálně 20 občanů s trvalým pobytem ve městě Blansko starších 18 let.
 • Projekt musí mít lokální charakter a musí být realizován na pozemcích ve vlastnictví města Blansko.
 • Projekt se musí týkat úprav veřejných prostranství či budov v majetku města a realizace projektu musí být v kompetenci města Blansko. Nahlížet do katastru lze zde.
 • Projekt musí být v souladu se strategickými a koncepčními dokumenty města.

Strategický plán rozvoje města

Územní plán

 • Odhadované náklady na realizaci projektu nesmí přesáhnout alokované prostředky. Náklady na projekt nesmí přesáhnout 600 000 Kč, a to včetně DPH a všech nákladů souvisejících s realizací (např. náklady na zpracování projektové dokumentace, bude-li to povaha investice vyžadovat, apod.). V průběhu realizace je tolerance celkové ceny projektu 10 procent.

 • Podporovány nebudou tzv. měkké projekty, tedy akce a aktivity, neboť tyto jsou součástí vyhlášených programů města.

 • Termín realizace 24 měsíců od schválení vítězného projektu(ů) radou města.
 • Každý občan může podat maximálně 2 projekty.
 • Na stejný projekt nemohou být poskytnuty finanční prostředky opakovaně.

Co musí návrh projektu obsahovat:

 1. Jméno a příjmení navrhovatele, adresa trvalého pobytu, kontaktní telefon a e-mail
 2. Název projektu
 3. Odůvodnění – fotodokumentace a popis výchozího stavu, důvody pro předložení návrhu

včetně specifikace místa

 1. Popis navrhovaného řešení (cíl, jakého množství obyvatel se týká, komu je určeno)
 2. Odhadované náklady na realizaci projektu
 3. Povinné přílohy: Podpisový arch a souhlas autora návrhu

Způsoby podání návrhu

 • Elektronicky – formuláře jsou ke stažení na webu města. Formuláře s přílohami zasílejte na mail skoupa@blansko.cz.
 • Datovou schránkou
 • V papírové podobě – formuláře jsou k dispozici na podatelně Městského úřadu, nám. Svobody 32/3 a nám. Republiky 1316/1 a v informačním centru Blanka, Rožmitálova 2302/6. Vyplněné formuláře zasílejte v zalepené obálce s označením „Společně PRO Blansko“ na adresu: Město Blansko, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko.

Lhůta pro podání návrhů

Návrhy je možno podávat od 1. 4. 2020 do 14. 9. 2020

Vyhodnocení podaných návrhů

Následně bude provedena kontrola formální správnosti – dodržení základních požadavků. Příslušné odbory MěÚ posoudí realizovatelnost návrhu. Každý navrhovatel bude o vyhodnocení informován.

V případě potřeby dopracovat návrh, bude mít stanoven autor návrhu 10 dní na dopracování. Nebude-li návrh ve stanoveném termínu doplněn, bude návrh vyřazen.

Hlasování

O návrzích, které prošly vyhodnocením, bude veřejně hlasováno. Hlasování proběhne v říjnu 2020.

Hlasovat mohou pouze obyvatelé s trvalým pobytem ve městě Blansko starší 18 let.

Konkrétní podmínky, způsob hlasování a vyhodnocení hlasování bude zveřejněn v dostatečném předstihu.

Vyhodnocení hlasování

Platné hlasy odpovídající pravidlům hlasování budou sečteny a bude sestaveno výsledné pořadí projektů.

Na základě výsledného pořadí budou rozděleny vyčleněné finanční prostředky potřebné na realizaci projektu a to v pořadí od projektu, který získal nejvíce bodů až do vyčerpání přidělené částky.

V případě, že finanční prostředky nedostačují na realizaci následujícího projektu v pořadí, bude se realizovat takový projekt, který bude pokryt zbývající částkou.

V průběhu zpracování návrhu jsou vám k dispozici pracovníci Ing. Milan Vítek (odbor komunální údržby), tel. 516 775 132 a Ing. Jiří Svoboda (odbor investičního a územního rozvoje), tel. 516 775 157.

 

   vložil: Pavla Komárková, tisková mluvčí / odbor vnějších vztahů