Květnové zápisy do mateřských škol potrvají sedm dnů a budou bezkontaktní

24. dubna 2020, zprávy z MěÚ, přečteno: 1857×

Zápisy dětí do mateřských škol v Blansku pro školní rok 2020/2021 se uskuteční od úterý 5. května do pondělí 11. května. Letos proběhnou výhradně bezkontaktní formou. Žádosti k přijetí dětí do mateřinek tak budou rodiče posílat elektronicky nebo poštou, vyplněný formulář mohou také vhodit přímo do schránky školy.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Termín, místo a doba pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021

S ohledem na vyhlášený nouzový stav a aktuální epidemiologickou situaci proběhnou zápisy k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách zřizovaných městem Blansko pro školní rok 2020/2021 výhradně bezkontaktní formou, a to v řádném termínu od 5. května 2020 od 6:00 hod do 11. května 2020 do 24:00 hodin.

ILUSTRAČNÍ FOTO: archiv města

Potřebné formuláře jsou uvedeny na webových stránkách školy.

Podle 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné v rámci bezkontaktní formy podat žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání písemně nebo v elektronické podobě.

Akceptovatelné formy doručení:

- elektronicky do datové schránky školy;

- elektronicky e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem;

- v listinné podobě poštou;

- v listinné podobě fyzickým doručením do poštovní schránky školy.

Žádost o přijetí budou mít zákonní zástupci dětí možnost podat na všech školách, které budou od začátku školního roku 2020/21 vykonávat činnost mateřské školy, tj. na:

MŠ Blansko, Údolní 8

MS Blansko, Rodkovského 2a (i pro pracoviště Rodkovského 2b)

MS Blansko, Těchov 124

MS Blansko, Dvorská 96 ti pro pracoviště Dvorská 30)

MS Blansko, Divišova 2a

ZS a MS Blansko, Salmova 17 (na pracovišti MS Dolní Lhota 177)

ZS a MS Blansko, Dvorská 26.

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce, rozhodne ředitel příslušné mateřské školy s ohledem na kapacitní možnosti školy ve správním řízení.

Upozorňujeme zákonné zástupce zájemců o zápis k předškolnímu vzdělávání, že je třeba v souladu s obecně závaznou vyhláškou města dodržovat spádové obvody jednotlivých mateřských škol.

(1) Školský obvod spádové školy Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 tvoří: ulice Čelakovského, Dobrovského, Dolní Palava, Dvorská (č. 1 – 32), Konečná, Křížkovského, Mánesova, Masarykova, nám. Republiky, Palackého, Příkrá, Rožmitálova, Růžová, Smetanova, Sportovní ostrov Ludvíka Daňka, Sukova, Svatopluka Cecha, Uvoz, Zámek.

(2) Školský obvod spádové školy Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 – pracoviště Dolní Lhota tvoří: ulice Pražská, Příční, Zborovecká, Tylova, části města Dolní Lhota, Horní Lhota.

(3) Školský obvod spádové školy Mateřská škola Blansko, Divišova 2a, příspěvková organizace tvoří: ulice A. Skotáka, Bezručova, Divišova, Družstevní, Jiráskova, K. J. Mašky, Krátká, Mlýnská, nám. Svobody, Na Radech, Poříčí, U Vodárny, Vodní, Žalkovského.

Pro speciální třídy určené pro děti s vadami řeči, je spádovým obvodem celé území města Blansko.

(4) Školský obvod spádové školy Mateřská škola Blansko, Dvorská 96, příspěvková organizace tvoří: ulice Absolonova, Březinky, Cihlářská, Dvorská (od č. 33), Ericha Roučky, Horní Palava, Kamnářská, Krajní, Okružní, Pekařská, Salmova, Sloupečník, Zborovec, část města Češkovice.

(5) Školský obvod spádové školy Mateřská škola Blansko, Rodkovského 2a, příspěvková organizace tvoří: ulice Alešova, Ant. Dvořáka, Bartošova, B. Němcové, Brněnská, Erbenova, Fügnerova, Havlíčkova, Hořická, Hybešova, Chelčického, J. Lady, Jungmannova, K. H. Máchy, Kollárova, Komenského, Leoše Janáčka, Lesní, Lipová, Luční, Mahenova, Na Brankách, Na Lukách, Nad Žlíbkem, nám. Míru, Pod Sanatorkou, Podlesí, Pod Strání, Purkyňova, Rodkovského, Sadová, Seifertova, Sladkovského, Stařeckého, Svitavská, Těchovská, Tovární, Větrná, Vrchlického, Východní, Wanklovo nám., Wolkerova, Zahradní, Zdíkova, Žižkova, části města Hořice, Olešná.

(6) Školský obvod spádové školy Mateřská škola Blansko, Těchov 124, příspěvková organizace tvoří: část města Těchov, Obůrka, část města Žižlavice.

(7) Školský obvod spádové školy Mateřská škola Blansko, Údolní 8, příspěvková organizace tvoří: ulice 9. května, Čapkova, Edvarda Beneše, Gellhornova, Hálkova, Husova, Jasanová, Na Pískách, Nad Čertovkou, Nádraží, Nádražní, Na Vyhlídce, Nerudova, Pod Javory, Suchá, Sušilova, Údolní, části města Klepačov, Lažánky, Skalní Mlýn.

(8) Spádovou školou pro všechny budovy, které jsou opatřeny pouze číslem evidenčním nebo popisným, aniž by byla vymezena ulice (např. budovy v chatových lokalitách), nejsou-li z podstaty jejich lokalizace v částech města již spádově vymezeny jinde, je Mateřská škola Blansko, Rodkovského 2a, příspěvková organizace.

Petra Skotáková

vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy

 

   vložil: Michal Záboj, redaktor / odbor vnějších vztahů