Blansko a jeho proměny – Bývalá hasička v podzámčí

28. června 2020, historie, přečteno: 2093×

Budova byla původně součástí hospodářského zázemí blanenského zámku, který byl součástí velkostatku Rájec. Stála prokazatelně již na začátku 19. století, což dokládá indikační skica z roku 1826.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Podle sčítání lidu z roku 1921 budova sloužila jako byty pro zaměstnance. Objekt, stejně jako ostatní majetek, byl v roce 1945 posledním majitelům, rodině Salmů, zkonfiskován a poté byl přidělen Místnímu národnímu výboru v Blansku.

Bývalá hasíčka na obraze Zdeňka Táborského. FOTO archiv města

Sbor dobrovolných hasičů v Blansku byl založen v roce 1882. Svou vlastní budovu spolek získal až v roce 1934. Na obecním pozemku byla pro sbor levně zakoupena autodílna po zemřelém panu Vitáčkovi, která byla přebudována na Hasičský dům. Podle kroniky byl 9. května 1945 zničen ustupující německou armádou most přes Svitavu a při tom byla původní hasička natolik poškozena, že ji nebylo možné opravit.

Nově vzniklé MNV Blansko přidělilo sboru blok budovy na levé straně zámku, kterou bylo nutné k novým účelům adaptovat. Stavební práce začali již v roce 1945 a vedl je stavitel pan Matula. Další větší adaptace proběhla v roce 1954, kdy byl opraven velký sál a sušicí věž.

Historická podoba hasičky a části podzámčí. FOTO archiv Pavla Svobody

„Dne 16. ledna 1955 konala se výroční členská schůze v nově vybudovaném sále v hasičském domě. Byla to první výroční členská schůze, kterou konal sbor ve vlastním domě, v místnosti slavnostně vyzdobené, kde všechno vonělo novotou. Přítomno bylo 86 účastníků a za MNV byl přítomen předseda Frant. Nedoma. O nově upravené spolkové místnosti sboru požárníků je velký zájem veřejnosti a místnosti jsou neustále pronajímány, hlavně pro schůze, přednášky a školení. Poněvadž tento provoz je spojen s určitým finančním nákladem, byl stanoven poplatek za používání,“ píše se v kronice města za roku 1955. V roce 1970 vznikl v Blansku profesionální sbor.

Současný pohled na bývalou hasičku. FOTO Helena Vyplelová

Blanenský malíř Zdeněk Táborský na svých obrazech před lety zachytil řadu míst ve městě. Některé z nich postupně zveřejňujeme v našem seriálu a přidáváme k nim současnou podobu. V osmém díle přinášíme pohled na budovu někdejší hasičky v předzámčí. Za spolupráci děkujeme dědicům Zdeňka Táborského i Galerii města Blanska. Za informace o historii budovy ředitelce Státního okresního archivu Blansko Boženě Kovářové a Muzeum Blanenska.

 

   vložil: Michal Záboj, redaktor / odbor vnějších vztahů