Poplatek ze psů je nutné uhradit do konce srpna, poplatek za odpad do konce září

11. června 2020, zprávy z MěÚ, přečteno: 2809×

Obyvatelé města budou letos platit poplatky ze psů a za odpad v pozdějších termínech, než byli dosud zvyklí. Posunutí splatnosti bylo jedním z opatření města proti šíření koronaviru. Zastupitelé už schválili novely příslušných vyhlášek. Poplatek ze psů je nutné uhradit do konce srpna, za odpad do konce září.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Původně přitom měly být poplatky zaplacené již v dubnu, resp. v květnu. Změnu v termínech splatnosti si vyžádal nouzový stav, který v březnu kvůli koronaviru vyhlásila vláda, a který omezil volný pohyb osob. Aby nedocházelo ke kumulaci lidí na úřadě, vedení města rozhodlo, že splatnost obou poplatků posune na pozdější data.

„Nebyly proto rozesílány složenky na úhradu místního poplatku za psa ani za odpad, aby se netvořily před pokladnou městského úřadu fronty. Zejména senioři platí tento poplatek převážně na pokladně. Část seniorů nemá účty u peněžních ústavů, a proto by neměli možnost poplatek zaplatit v původním termínu splatnosti,“ vysvětlil starosta Jiří Crha.

Zastupitelé obě vyhlášky na svém posledním zasedání změnili. V případě poplatku ze psů za rok 2020 termín splatnosti posunuli do 31. srpna, v případě místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (poplatek za odpad) do 30. září.

Všem poplatníkům, kteří požádali o e-mailovou komunikaci, bude zaslán s dostatečným předstihem e-mail s novým datem splatnosti a platebními údaji. Ostatní poplatníci dostanou složenku. Výše obou poplatků se nemění. Oba poplatky je nutné uhradit jednorázově. Příští rok už se termíny splatnosti vrátí k obvyklým datům.

Zastupitelé města na svém posledním zasedání posunuli termíny splatnosti poplatků ze psů a za odpad. FOTO Michal Záboj

„Výši poplatků jsme letos neměnili, všechny poplatky zůstávají na stejné výši jako loni,“ ujistil starosta Jiří Crha.

Poplatek za odpad na rok 2020 rok činí 540 korun. Poplatníkem je fyzická osoba přihlášená ve městě a fyzická osoba, která má na území města ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba.

Vyhláška o místním poplatku ze psů ale pro rok 2020 přináší změny, které nesouvisí s posunem termínu splatnosti. „První změna se týká všech majitelů psů, kteří mají invalidní důchod. Tito majitelé již nemají od 1. ledna 2020 nárok na nižší sazbu poplatku a musí hradit poplatek v plné výši. Zákon však v tomto ohledu nepůsobí tak negativně, protože zavedl úplné osvobození od poplatku pro majitele psů, kteří mají průkaz ZTP a ZTP/P a toto prokáží předložením průkazu,“ upřesnila vedoucí finančního odboru blanenské radnice Alena Skoupá.

Druhou změnou je zrušení nižší sazby pro starobní důchodce. Nárok na nižší sazbu ale nově mají automaticky všichni majitelé psů, kteří 1. ledna kalendářního roku dovrší věku 65 let a vyšší. Současně se již nezkoumá, zda tito majitelé psů pracují, nebo jsou již v důchodu, tuto sazbu získávají automaticky dovršením věku. Nově město Blansko ve své vyhlášce osvobodilo od poplatku majitele psů, kteří mají zkoušky na canisterapii. Poplatky ze psů zůstávají ve stejné výši jako dosud.

Sazba poplatku za psa, jehož držitelem je fyzická osoba, která v Blansku žije v rodinném domě: za prvního psa 600 Kč, za druhého a každého dalšího psa 1.200 Kč

Sazba poplatku za psa, jehož držitelem je fyzická osoba, která v Blansku žije v bytovém domě: za prvního psa 1.200 Kč, za druhého a každého dalšího psa 1.800 Kč

Sazba poplatku za psa, jehož držitelem je fyzická osoba, která žije v částech města Dolní Lhota, Horní Lhota, Klepačov, Lažánky, Olešná, Hořice, Těchov, Obůrka, Češkovice, Žižlavice, Skalní Mlýn: za prvního psa 300 Kč, za druhého a každého dalšího psa 500 Kč

Sazba poplatku za psa, jehož držitel má trvalý pobyt v sídle ohlašovny města (tj. nám. Svobody 32/3, Blansko za prvního psa 600, za druhého a každého dalšího psa 1.200 Kč

Sazba poplatku za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let: za prvního psa 200 Kč, za druhého a každého dalšího psa 300 Kč

Sazba poplatku za psa, jehož držitel prokáže členství v kynologickém klubu zařazeném do seznamů kynologických klubů: za prvního psa 200 Kč, za druhého a každého dalšího psa 300 Kč

Sazba poplatku za psa, jehož držitelem je právnická osoba: za prvního psa 1.500 Kč, za druhého a každého dalšího psa 2.250 Kč

 

   vložil: Michal Záboj, redaktor / odbor vnějších vztahů

Sdílet odkaz na: Facebook Twitter