Projekt za téměř čtvrt miliardy zlepší zásobování vodou. Práce potrvají dva roky

4. června 2020, ostatní, přečteno: 1962×

Práce na projektu Pitná voda Jedovnicko, které oddálil nouzový stav, se už naplno rozběhly. Svazek vodovodů a kanalizací chce díky investici 228 milionů vyřešit problémy se zásobováním obcí na Blanensku, zejména v okolí Jedovnic. Pomoci jim má propojení lokálních vodovodů s páteřním přivaděčem z Blanska. Společnost pro Pitnou vodu Jedovnicko, která stavbu provádí, vybuduje přivaděče, vodovodní řady a propoje pitné vody v délce asi 16,5 kilometru.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

„Stavba má kompenzovat následky následky sucha. V posledním období se podzemní zdroje vody nenaplňují ani ve chvíli, když jsou srážky větší. Dochází pak k problémům zejména výtlakem a s tlakem ve vodovodní síti. Projevuje se to hlavně v teplých dnech, kdy je sucho, a lidem z kohoutku teče jen malý pramínek vody,“ vysvětlil Ivo Polák, místostarosta Blanska a současně předseda Svazku vodovodů a kanalizací.

V současnosti se pracuje na stavbě výtlačného řadu na Klepačov.

Ve chvíli, kdy se i Jedovnicko napojí na páteřní přivaděč z Blanska, tyto problémy odpadnou. Obce totiž získají alternativní zdroj, díky němuž bude možné dodávky vody zajistit. „Celé Jedovnicko a okolí působí jako jakási sběrná miska. Oblast je závislá na množství srážek. Mnohdy ale i když prší, je problém vodu v dostatečném množtví získat. Hladiny spodní vody se totiž stále snižují a zdroje na Jedovnicku vysychají. Zvyšuje se také spotřeba vody. Propojení zajistí další zdroj vody a umožní nám také odstávku jednotlivých vrtů a opravy na stávající síti,“ doplnil tajemník Svazku vodovodů a kanalizací Petr Tioka.

Stavba oficiálně začala letos v březnu budováním propojení z Blanska. Práce na přivaděči, který vede přes Písečnou na Klepačov, ale oddálila karanténa. Nyní už se pokračuje. „Teď pracujeme na stavbě výtlačného řadu na Klepačov. Jde o propojení z Blanska lesem a zadní částí obce. Hotovo bychom tam chtěli mít do konce listopadu. Pokračovat se bude směrem na Rudici a přes ni do Jedovnic. Od prosince začneme budovat také přívodný řad do Olomučan, hotovo by tam mělo být nejpozději do poloviny příštího roku,“ popsal Pavel Doležel z Vodárenské akciové společnosti, který zajišťuje technický dozor.

Stavební práce v Klepačově mají skončit na podzim. FOTA Michal Záboj

Kromě propojení Svazek postaví také celou řadu vodárenských objektů. „Součástí stavby je výstavba nové úpravny vody Jedovnice, která zajistí lepší filtraci a z vody odstraní železo a mangan, vybudování nového vodojemu na místě původního v Rudici, nová nádrž u vodojemu Větřák v Jedovnicích, která zajistí větší akumulaci vody, vystrojení nového vrtu v Jedovnicích, úpravy na stávajících vrtech a další související práce,“ upřesnila mluvčí Vodárenské akciové společnosti Iva Librová.

Situace se zásobováním vodou by se měla zlepšit i v Lažánkách, které jsou zásobovány přes Rudici. Tam se práce přesunou na konci roku 2021. Místní se dočkají nového vodojemu na kopci u silnice na Vilémovice, nové budou i vodovodní řady, potrubí se vymístí ze zahrádek na obecní pozemky. „Všichni tady na to čekáme. Když je sucho, máme omezený odběr vody, nemůžeme zalévat zahrádky, vodovod je zde navíc starý a poměrně často praská, voda pak uniká mimo a dost často se na to přichází až s velkým zpožděním, protože se ztrácí v podzemí v nejrůznějších prasklinách," popisuje Josef Čmel z Lažánek.

Chystá se napojení také dalších obcí

Ubývající zdroje trápí i ostatní části regionu. Na první etapu za 228 milionů korun by tak mělo navázat napojování dalších obcí. Ve druhé etapě, jejíž náklady jsou předběžně vyčíslené na 109 milionů korun, by tak mělo dojít k odpojení málo kvalitních zdrojů pitné vody například v Lipovci či Holštejně, posílení místních zdrojů a další napojení by postupně měli získat také lidé v Ostrově u Macochy, Kulířově, Senetářově, Vilémovicích či v Krásensku. Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí jako investor tak chce ve dvou etpaách pokrýt zásobování celkem 14 obcí celkem za 337 milionů korun.

Vodárenská akciová společnost, která vodovody a podzemní zdroje vody provozuje, plánuje ale ještě další opatření. K postupnému připojování obcí na hlavní vodovodní přivaděče, které využívají vodu ze zdrojů ve Velkých Opatovicích, Spešově a Lažanech, se přidá také posílení těchto zdrojů.

Projekt ve dvou etapách zahrnuje vybudování více než 16 kilometrů vodovodního vedení.

„Ve spolupráci s hydrogelologem už jsme vytipovali určité lokality. V Lažanech se podařilo najít nový zdroj, který by sám o sobě mohl do soustavy dodávat nově  dalších 10 litrů za vteřinu, přičemž celá soustava teď v průměru spotřebuje 100 litrů za vteřinu. Hledáme také nové zdroje ve Spešově, ve Velkých Opatovicích nebo ve Vlkově u Letovic. Věřím, že tam se to taky podaří,“ uvedl Petr Fiala, ředitel boskovické divize Vodárenské akciové společnosti.

Důležitým bodem pro zajištění dostatku pitné vody je také zprovoznění Úpravny vody Bělá v Boskovicích. Ta v budoucnu zajistí zásobování vodovodů v regionu vodou z boskovické přehrady. Náklady se odhadují až na 220 milion korun. Kdy se ale začne s rekonstrukcí technologie na úpravu povrchové vody z přehrady, zatím není jasné. „Vybudování a zajištění záložních zdrojů pitné vody je ale do budoucna nutné. Hladiny podzemních vod klesají a je důležité se chovat zodpovědně, kdyby opravdu nastala situace, že vody bude nedostatek. To riziko musíme v maximální možné míře už teď minimalizovat,“ uvedl Ivo Polák.

 

   vložil: Pavla Komárková, tisková mluvčí / odbor vnějších vztahů

Sdílet odkaz na: Facebook Twitter