Městská knihovna hledá ekonoma/ku

4. září 2020, volné pozice, přečteno: 1069×

Městská knihovna Blansko vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa: ekonom/ka. Zájemci mohou podávat nabídky do 21. září.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Hledáme kolegyni / kolegu, která / který zvládne vést účetnictví menší organizace, orientuje se v účetních výkazech, má zkušenosti s evidencí majetku a se sestavováním rozpočtu, případně se ráda / rád zapojí do nadstavbových projektů knihovny.

Pracovní náplň:

             samostatné komplexní vedení účetnictví příspěvkové organizace (zpracování daně z příjmu, účetní závěrky),

             sestavování rozpočtu a sledování jeho plnění,

             evidence majetku, jeho správa a inventarizace (pořizování inventurních soupisů),

             vedení personální agendy, zpracování mezd včetně odvodů,

             vedení agendy cestovních náhrad,

             zpracování vnitřních směrnic pro oblast účetnictví a financí.

Požadujeme:

             SŠ s maturitou nebo vyšší vzdělání,

             komplexní znalost podvojného účetnictví a daňové problematiky;

             znalost zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákoníku práce, mzdových a platových předpisů,

             alespoň 1 rok praxe v oboru, výhodou je účetní praxe v příspěvkové organizaci, znalost programových produktů GORDIC,

             počítačovou gramotnost (znalost MS Office, zkušenost s prací s google dokumenty),

             výhodou znalost cizího jazyka (nejlépe anglického),

             schopnost samostatné i týmové práce,

             aktivní přístup k sebevzdělávání,

             morální a trestní bezúhonnost,

             dobrý zdravotní stav, odolnost vůči stresu a trpělivost.

Termín a místo nástupu: nástup k 01.11.2020 nebo dle dohody, Městská knihovna Blansko (Rožmitálova 4, Blansko)

Úvazek a platové zařazení:

             celý (případně dle domluvy i částečný) pracovní úvazek,

             platové zařazení dle zákona    č. 262/2006 Sb., zákoník práce a podle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 341/2017 Sb.     (10. platová třída), pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení

Dále nabízíme:

             osobní ohodnocení a odměny,

             možnost vzdělávání, osobního i profesního růstu, zaměstnanecké výhody ve formě příspěvku na stravování (stravenky), 5 týdnů dovolené, příspěvek na dovolenou.

Lhůta pro podání přihlášky: pondělí 21. 9. 2020 do 10.00 h

Náležitosti přihlášky:

Přihláška musí být podepsaná a naskenovaná (v případě elektronického podání) a obsahovat veškeré náležitosti.

Přihláška do výběrového řízení je samostatný dokument, který nelze nahradit údaji uvedenými např. v průvodním dopise, v životopise, či motivačním dopise.

Formulář přihlášky je součástí zadávací dokumentace jako příloha č. 1.

 

K přihlášce připojte:

             Strukturovaný životopis s údaji o dosavadní praxi a o odborných znalostech (uvádějte pouze relevantní informace);

             Čestné prohlášení o trestní bezúhonnosti (příloha č. 2);

             Motivační dopis;

             Kopii dokladu o nejvyšším požadovaném dosaženém vzdělání.

Přihlášky zasílejte elektronicky na e-mail reditel@mk.blansko.cz (do předmětu uveďte „Ekonomka/Ekonom“). Na stejný e-mail je možné se obracet s případnými dotazy.

Případně poštou na adresu Městská knihovna Blansko, Rožmitálova 4, 678 22 Blansko (na obálku prosíme heslo „Ekonomka/Ekonom) – (pro zařazení do výběrového řízení je určující datum doručení, ne podání); nebo odevzdávejte v zalepené obálce v knihovně.

Upozornění:

             Kandidátku/a bude vybírat výběrová komise z přihlášek doručených do 21. 9. 2020. O postupu do dalšího kola výběrového řízení budou uchazeči informováni nejpozději do 23. 9. 2020.

             Přihlášky bez všech požadovaných dokumentů budou z výběrového řízení vyřazeny.

             Městská knihovna Blansko si vyhrazuje právo prodloužit nebo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Odesláním přihlášky do výběrového řízení společně s výše požadovanými materiály udělujete Městské knihovně Blansko souhlas ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ke shromažďování, zpracovávání a uchovávání Vašich osobních údajů pro účely výběrového řízení na toto či jiné vhodné pracovní místo, a to maximálně v délce jednoho roku. Svůj souhlas můžete písemnou formou kdykoli odvolat.

 

   vložil: Michal Záboj, redaktor / odbor vnějších vztahů

Sdílet odkaz na: Facebook Twitter