Blansko a jeho proměny – cesta na Klepačov

4. října 2020, kultura, přečteno: 1225×

Malíř Zdeněk Táborský miloval přírodu s řekou Svitavou, která byla hlavním motivem na jeho obrazech. Blízko Svitavy také žil. Při vjezdu do Blanska měl postavený malý domek, kde provozoval svoji Galerii na plotě. Stará pohlednice zachycuje nejen Klamovu huť, ale také cestu do Blanska s odbočkou na Klepačov.

Jan Knies v roce 1902 ve Vlastivědě moravské popisuje Klepačov: Klepačov, ves ze dvou částí, Dolního a Horního Klepačova. Část horní osady, vysoko na kopci, jsou dvě řady dělnických domků, z nichž pravá strana nazývá se "Starou stranou" a byla původním osídlením. Dle tradice lidu bývala zde samota, v níž bydlel hajný Klepárník (Klepač), dle něhož prý jméno obecní. Tolik jest jisto, že ves vznikla za druhé polovice 18. stol, rozdělením a vykácením lesů mezi dělníky, jimž zde vystavěny domky, které splácením přecházely do majetku jejich.

Cesta na Klepačov na obraze Zdeňka Táborského. FOTO archiv města

Druhá, protější řada domků slove "Nová strana" a byla založena r. 1826. Dolní Klepačov rozkládá se v úzkém údolí Punkvině a počíná se velkou moderně zařízenou restaurací při ústí Punkvině do Svitavy, kteráž jest zde překlenuta dvěma železnými mosty. Odtud pokračují rozsáhlé železářské závody, spojené vlečnou drahou, náležející společnosti dříve "Daněk, Breitfeld a spol.", a to proti vodě: ředitelství, vrtárna, Mariánská huť, strojírna až k místu, kde ze žlebu odbočuje silnice k Lažánkám. Tato část Klepačova jakož i domy okolní, patřící do katastru vesnic Těchova, Olomučan a Lažánek, nazývá se  A r n o š t o v e m. Na konci Horního Klepačova zbudována jest r. 1898 pěkná škola za 12.000 zl., a r 1900 zařízena dvojtřídní expozitura z Blanska. Uprostřed návsi jest malá kaplička. K obci přináležejí také "Kuklovna" v Olomučanech a dva domky v údolí řeky Svitavy.

Pavel Svoboda

Huť Klamovka a někdejší cesta do Blanska na historické pohlednici. FOTO archiv Pavla Svobody

Blanenský malíř Zdeněk Táborský na svých obrazech před lety zachytil řadu míst ve městě. Některé z nich postupně zveřejňujeme v našem seriálu a přidáváme k nim současnou podobu. V jedenáctém díle přinášíme pohled na silnici na Klepačov. Za spolupráci děkujeme dědicům Zdeňka Táborského, Galerii města Blanska a znalci blanenské historie Pavlu Svobodovi.

Současná podoba cesty na Klepačov a příjezdu do Blanska. FOTO Michal Záboj

 

   vložil: Michal Záboj, redaktor / odbor vnějších vztahů

Sdílet odkaz na: Facebook Twitter