Nemocnice Blansko získala ocenění za centrum péče pro pacienty s cévní mozkovou příhodou

8. října 2020, ostatní, přečteno: 1485×

Iktové centrum (nyní Centrum vysoce specializované péče o pacienty s ikty) Nemocnice Blansko získalo platinové ocenění v rámci největší evropské iktové konference ESO (European Stroke Organisation) a iniciativy Angels za rok 2019. Toto specializované pracoviště je součástí neurologického oddělení blanenské nemocnice a zajišťuje komplexní péči o pacienty, které postihne cévní mozková příhoda (CMP).

Cílem iniciativy Angels je zlepšování kvality péče o pacienty s mozkovou příhodou na celém světě. Ocenění bylo iktovému centru Nemocnice Blansko letos v září uděleno díky nasazení lékařů a zdravotních sester neurologického oddělení pod vedením primáře Dušana Tenory a celého managementu nemocnice, pro který je cerebrovaskulární program v blanenské nemocnici jednou z priorit. Cenu by měli zástupci nemocnice převzít v prosinci na Cerebrovaskulárním kongresu v Mikulově.

„Za ta léta, co vykonávám službu na neurologii, se péče o pacienty s CMP posunula vpřed ohromným způsobem. Jistým vzorem pro neurology byla například kardiologická centra a péče o pacienty se srdečním infarktem. A takhle podobně je již nyní postaráno o lidi s akutní CMP. Nejen to – Česká republika je v péči o pacienty s iktem vůbec na úrovni nejvyspělejších států, jako je třeba Německo či Rakousko,“ zmínil primář neurologického oddělení Dušan Tenora.

Sestřička nastavuje přístroje u nemocničního lůžka.

Česká republika je v péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou na špičkové úrovni. FOTO: archiv nemocnice

Ocenění se uděluje za vybrané časové období na základě několika kritérií hodnotících kvalitu poskytované péče, například času od příjezdu pacienta po zahájení rekanalizační léčby či četností provádění rutinního screeningu poruch polykání. „Právě rychlost od příjezdu pacienta po poskytnutí specializované terapie je velmi důležitá pro úspěšnost léčby. Čím dřív se léčba podá, tím víc buněk se zachrání; každou minutu odumírají dva miliony neuronů,“ zdůraznil Tenora.

„Existují dva druhy mozkové příhody. Jednak krvácivá (hemoragická), méně častá (15%), úspěšnost její léčby je většinou velmi malá, a jednak z nedokrvení (ischemická) – těch je většina, tuto můžeme léčbou příznivě ovlivnit. Nedokrvení znamená, že je ucpaná nějaká céva sraženinou a mozek odumírá, protože nedostává kyslík. Mozek je složitý orgán a má na starosti různé funkce. Podle toho, která část mozku je postižena, se její odumření projeví navenek. Následky cévní mozkové příhody lze výrazně zmírnit rychle a správně podanou léčbou.  Pokud se k nám člověk dostane do čtyř a půl hodiny od vzniku příhody, podáme mu nitrožilní lék na rozpuštění krevní sraženiny (trombolýza),“ vysvětlil primář neurologie. Za rok se do blanenské nemocnice dostane 350 – 400 lidí s mozkovou příhodou, přičemž každý čtvrtý až pátý dostane trombolýzu.

Postižený člověk nemusí nutně cítit bolest, projevy se odvíjejí od toho, kterou část mozku nemoc zasáhla. „Chtěl bych apelovat na všechny, aby si všímali prvotních příznaků mozkové příhody u svých blízkých. Je to zejména pokleslý koutek, ochrnutí končetin a porucha řeči. Pokud máte pocit, že s dotyčným člověkem není něco v pořádku, řekněte mu, aby se usmál nebo vycenil zuby. Jestliže se jedna strana hýbe méně a obličej se zdá být asymetrický, zavolejte okamžitě 155. Stejně tak, pokud nevydrží mít předpažené ruce dlaněmi vzhůru deset vteřin bez poklesu, nebo když mluví nesrozumitelně a neumí pojmenovat základní věci,“ popsal Tenora.

Cerebrovaskulární program byl v blanenské nemocnici zahájen již v roce 2000 společně se vznikem iktové jednotky. Blanenská neurologie má tedy za sebou dvacetileté zkušenosti v oboru. Nejedná se jen o řešení akutních stavů, které zabezpečuje iktová jednotka. Péče o pacienta postiženého cévní mozkovou příhodou si žádá komplexní přístup, na němž se podílí JIP neurologického oddělení, neurologické standardní oddělení, radiologie, interna, lůžková rehabilitace, logopedie, psycholog a další.

Dva zdravotníci sedí u stolu v centru JIP.

JIP neurologického oddělení poskytuje komplexní péči. FOTO: archiv nemocnice

Blanenská nemocnice získala statut Iktového centra 1. srpna 2013 a byla zařazena do sítě specializovaných pracovišť v Česku. Těch je u nás v současné době pětačtyřicet, což je dostatečně hustá síť, aby byla pacientům s iktem zajištěna skutečně kvalitní zdravotnická péče. Podle Dušana Tenory se díky tomu zvyšují šance pacientů na včasnou odbornou péči, která jim může zachránit život nebo zmírnit následky onemocnění. „Když někoho v blanenském okrese postihne mrtvice, dostane se k nám,“ dodal lékař.

Důležité je také nemoci předcházet. To znamená v prvé řadě dodržovat zdravý životní styl, který zahrnuje dostatek pohybu a zdravou stravu, dále nekouřit, nepřehánět to s alkoholem, snažit se vyvarovat stresu a umět odpočívat, hlídat si krevní tlak.

Neurologické oddělení Nemocnice Blansko disponuje třiceti lůžky. Součástí oddělení je dále kromě pracoven lékařů a sester moderně vybavená tělocvična. Ročně je zde hospitalizováno více než 1 500 pacientů. „Kolektiv neurologického oddělení Nemocnice Blansko, ale i celý tým spolupracujících odborníků napříč celou nemocnicí, si zaslouží poděkování nejen za výborné umístění v mezinárodní a velice prestižní soutěži, ale především za svoji dlouhodobou vysoce kvalitní práci,“ uvedla ředitelka blanenské nemocnice Vladimíra Danihelková.

Lůžko s přístroji na specializovaném oddělení.

Nemocnice Blansko uspěla v kritériích ESO Angels v minulost již několikrát. Za rok 2017 získala platinové ocenění, za rok 2018 dokonce diamantové. „Je to ocenění práce všech kolegů, kteří se na péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou podílejí. Výsledek je pro nás závazkem do dalších let a ocenění se budeme snažit získat další roky znovu,“ uzavřel Dušan Tenora.

Marie Kalová
tisková mluvčí Nemocnice Blansko

 

   vložil: Kateřina Rumlová, redaktorka / odbor vnějších vztahů

Sdílet odkaz na: Facebook Twitter