Sametovou revoluci v Blansku odstartovali studenti gymnázia

16. listopadu 2020, ostatní, přečteno: 1176×

Živý řetěz v centru města, generální stávka i zakládání Občanského fóra. Tak vypadaly revoluční listopadové dny roku 1989. Při příležitosti státního svátku Den boje za svobodu a demokracii, který připadá na 17. listopadu, se pokusíme některé z tehdejších událostí připomenout. Revolučnímu dění v okrese Blansko se věnoval historik Muzea Boskovicka Petr Vítámvás v textu, který se objevil ve Sborníku Muzea Blansko z roku 2014.

První aktivitou v regionu, o které existují doložené informace, byla revolta studentů blanenského gymnázia. Studenti čtvrtého ročníku již v pondělí 20. listopadu sepsali prohlášení, kterým protestovali proti policejnímu zásahu na Národní třídě v Praze. To se ale nelíbilo tehdejšímu vedení školy a podepisování rezolucí zakázalo. O den později se studenti gymnázia sešli na shromáždění na náměstí.

Generální stávky v Blansku se zúčastnily tisíce lidí. FOTO archiv Muzea Blanenska

„Studenti, kteří se na místo dostavili, vedeni Michalem Povolným a Tomášem Reichlem, byli legitimováni příslušníky SNB. Následující den si ředitel gymnázia (Miroslav Krejčí) předvolal třídního učitele Bohuslava Fice, s nímž incident řešil za účasti učitelky Mollové a příslušníků StB, a odpoledne na schůzce SRPŠ oznámil rodičům, že studenti 4. C zorganizovali protistátní shromáždění. Z výzvy studentům byl příslušníky StB podezírán Vlastimil Sehnal, signatář Charty 77 z Lipůvky,“ uvádí historik Petr Vítámvás.

V pátek 24. listopadu dorazili na blanenské gymnázium studenti brněnské JAMU, aby informovali o revolučním dění. Nevítanou návštěvu nechal tehdejší ředitel školy vyvést příslušníky Veřejné bezpečnosti.

Živý řetěz požadoval propuštění Petra Cibulky z vězení. FOTO archiv Muzea Blanenska

„V neděli 26. listopadu proběhla v Blansku zřejmě první větší akce v regionu za účast i širší veřejnosti, a to živý řetěz za propuštění vězně svědomí Petra Cibulky. Na manifestaci bylo přečteno provolání Občanského fóra, které zde podepsalo 45 lidí, a tím vznikl zárodek Občanského fóra v Blansku,“ popisuje listopadové dny roku 1989 v Blansku Petr Vítámvás.

Generální stávky v pondělí 27. listopadu 1989 se v Blansku na tehdejším náměstí Vítězného února (dnes náměstí Republiky) zúčastnilo několik tisíc lidí. S projevem tehdy vystoupili předseda okresního národního výboru (ONV) Vladimír Komárek, vedoucí tajemník OV KSČ a předseda OV NF Vlastimil Krátký, zástupce SSM Metry Blansko, student VUT Brno Luboš Kocman, ing. Šejnoha, ředitel Metry Blansko, Pavel Ševčík, předseda JZD Sloup a dále zástupci pracujících i studentů, kromě jiných i student JAMU, který připomněl incident z 24. listopadu na gymnáziu.

Generální stávky v Blansku se zúčastnily tisíce lidí. FOTO archiv Muzea Blanenska

„Vlastní založení Občanského fóra (OF) v Blansku proběhlo na setkání občanů 27. listopadu ve večerních hodinách, v úterý byli jmenováni mluvčí, ve středu sestaven „akční program“, v pátek došlo k rozdělení do pracovních skupin. OF hodnotilo průběh generální stávky v Blansku jako „jednoznačný výraz většiny blanenských občanů, požadujících zásadní změny v politickém systému naší země při zachování základního socialistického charakteru státu“ a vyjádřilo protest proti pokusům vydávat průběh demonstrace za jednostrannou podporu politice ÚV KSČ a proti neobjektivním informacím ve vydání Nového života ze dne 29. listopadu 1989,“ uvádí se v textu o listopadových událostech roku 1989 na Blanensku.

Představitelé OF se ve středu 29. listopadu sešli s předsedou Městského národního výboru (MěstNV) Blansko Františkem Ladičem a předsedou ONV Vladimírem Komárkem. Podle historických pramenů OF přijali „jako partnerskou organizaci rovnocennou např. organizacím Národní fronty“, přislíbili přidělení místností pro činnost OF a možnost využití místních sdělovacích prostředků. Důležitými tématy v Blansku pro představitele OF byla plánovaná výstavba závodu Lachema, nemocnice nebo využití nové budovy OV KSČ v Hybešově ulici Blansku (dnes budova okresního soudu).

Letáky na obchodním domě Centrum v Rožmitálově ulici. FOTO archiv Muzea Blanenska

„Představitelé OF, kteří měli významnou podporu veřejnosti, se staly pro stávající politickou reprezentaci partnery, s nimiž navázali jednání o změnách ve vedení měst a obcí. Proměňoval se i systém politických stran, zatímco KSČ členové hojně opouštěli a ztráceli dosud neotřesitelnou pozici ve vedení státní správy, obcí i podniků, dosavadní strany sdružené v Národní frontě se emancipovaly, obnovovala se činnost politických stran, které byly v minulosti zakázány a vznikaly nové. Všechny se připravovaly na demokratické volby jednak do centrálních orgánů, vyhlášených na červen 1990, jednak do místních zastupitelstev v listopadu 1990,“ dodává historik v textu, který o revolučním dění v regionu v roce 1989 vyšel ve Sborníku Muzea Blansko v roce 2014.

 

   vložil: Michal Záboj, redaktor / odbor vnějších vztahů

Sdílet odkaz na: Facebook Twitter