Vodní nádrž Palava čeká výlov, vypuštění a oprava

9. listopadu 2020, zprávy z MěÚ, přečteno: 1355×

Vodní nádrž Palava I. na okraji Blanska se začala upouštět. Přehradu totiž v sobotu čeká výlov a následně úplné vypuštění. Vodu je nutné upustit kvůli opravě netěsnícího potrubí vedoucího přímo v hrázi nádrže. Díky tomu, že v nádrži nebude po dobu oprav voda, je možné vysprávku potrubí zajistit bezvýkopovou metodou.

„Zjistili jsme netěsnost dvou spojů ocelového potrubí, které vede ze svislé šachty sdruženého objektu na hrázi skrz hráz vodní nádrže a ústí vedle schodiště vpravo pod hlavní výpustí hráze. Bez úplného vypuštění přehrady nelze zamýšlenou opravu provést,“ vysvětluje vedoucí oddělení vodního hospodářství, geologie, odpadů a ochrany ovzduší Olga Pozděnová.

Vodohospodáři už minulý týden zahájili upouštění vodní hladiny na stav, který bývá přes zimu. Dnes startuje další upouštění nádrže, aby zde v sobotu 14. listopadu mohli blanenští rybáři uskutečnit výlov. Po něm se všechny ryby přesunou do nádrže Palava II (Vrbice).

„Výlov bude probíhat klasicky zatažením sítí. Ve vodní nádrži Palava I. je standardní rybí osádka – kapři, candáti, plotice, líni, perlíni, štiky. Sami jsme zvědaví, co dalšího se při výlovu objeví. Žádný prodej ryb ale v sobotu určitě nechystáme, přehrada je součástí rybářského revíru Podomský potok 1. Odlovenou rybí obsádku proto ihned po výlovu převezeme na Češkovice do vodní nádrže Palava II. (Vrbice) a do odkalovací nádrže, která je nyní bez rybí obsádky,“ přiblížil předseda blanenské pobočky Moravského rybářského svazu Martin Sklář.

Od pondělí 16. listopadu se pak nádrž začne vypouštět úplně, aby bylo zajištěno, že voda potrubím v průběhu oprav nepoteče.

Vodní nádrž Palava čeká oprava hráze. FOTO Pavla Komárková

„Samotná oprava ocelového potrubí je plánována od 30. listopadu do 4. prosince 2020. K obnově dojde pomocí bezešvého rukávce, který se zavádí po celé délce potrubí, tedy asi v úseku dlouhém 40 metrů. Při opravě se využívá epoxidová pryskyřice vytvrzená ohřevem a podtlak. Díky tomu  vznikne v celé délce kompaktní, bezešvé a staticky samonosné potrubí se stěnou o síle 4 až 5 milimetrů, které je bez jediného spoje a vyniká perfektními hydraulickými vlastnostmi,“ vysvětluje Olga Pozděnová.

Na vypouštění nádrže budou dohlížet i ochranáři, zasáhnou v případě, pokud by se při upouštění přehrady objevily zvlášť chráněné druhy. „Pokud bude při vypouštění nádrže prokázán výskyt zvlášť chráněných druhů živočichů, provedeme ve spolupráci s pracovníky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR jejich záchranný přenos do Vrbice,“ ujistil vedoucí odboru životního prostředí Pavel Konečný.

Po ukončení prací správa toku opět zahájí napouštění nádrže Palava. „Vodní nádrž začneme napouštět ihned po dokončení oprav potrubí, zvýšíme odtok Vrbice, případně odkalovací nádrže nad ní. Věříme, že podíl na napouštění zajistí také dešťové srážky. Předpokládáme, že na úroveň, kterou máme přes zimu, hladina nastoupá zhruba za týden,“ dodal Pavel Konečný.

Právě přehradou a jejím nejbližším okolím se zabývala také anketa, kterou připravili studenti Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Ve spolupráci s nimi město chystá revitalizaci této oblasti. Právě náměty místních chtějí studenti použít jako jeden z podkladů pro krajinářskou koncepci. Veřejnost mohla v anketě na otázky studentů odpovídat do neděle 1. listopadu.

Výsledky ankety nyní studenti zpracovávají. Použít by je měli při zpracování koncepce, která úpravy rekreační oblasti Palava navrhne. Finální studie týkající se proměny lokality by měla být připravena do poloviny příštího roku. První úpravy by město v závislosti na finančních možnostech mohlo realizovat už v druhé polovině roku 2021.

 

   vložil: Pavla Komárková, tisková mluvčí / odbor vnějších vztahů

Sdílet odkaz na: Facebook Twitter