Participativní rozpočet Společně PRO Blansko 2020 vyhrály Lavičky pro oddech i setkávání generací

8. prosince 2020, tiskové zprávy, přečteno: 1770×

Celkem 25 nových laviček a 15 hnízd, která budou tvořena stolky s posezením, doplní v příštím roce veřejná prostranství v centru Blanska i v okrajových částech města. Projekt navržený Římskokatolickou farností Blansko zastoupenou farářem Jiřím Kaňou se stal vítězem letošního ročníku participativního rozpočtu. Získal celkem 296 hlasů, nejvíce ze všech 10 projektů, které letos postoupily do hlasování. Město na něj vyčlení 600 tisíc korun.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Na sdíleném druhém místě se v hlasování veřejnosti umístil návrh Oživení nábřeží Svitavy – nízká lanová dráha a námět Zastřešení posezení na hřišti v místní části Klepačov, které získaly shodně 251 hlasů. Na třetím místě skončily Venkovní skříňky pro sportovce na ostrově Ludvíka Daňka s 212 hlasy.

Lavičky i místa pro posezení se objeví v blízkosti pěších zón, na travnatých plochách, v okolí cyklostezek i mezi domy na sídlištích a v dalších lokalitách v blízkosti chodníků či bytových domů, objevit by se měly také v místní části Klepačov či Dolní Lhota. Předkladatel projektu navrhl celkem 35 konkrétních lokalit pro jejich umístění, celkové náklady by se měly vyšplhat na 594 tisíc korun.

Autoři vítězného projektu navrhují vybudování tzv. hnízd k sezení. Ta budou vyrobena z hrubě opracovaných dřevěných bloků.

„Navrhli jsme lavičky s vyšším posezem vhodné zejména pro starší spoluobčany. Chtěli jsme, aby si senioři mohli odpočinout na procházce či po cestě domů z nákupu, sami procházeli město a navrhovali místa, kde jim lavičky chybí nejvíce. Další část návrhu se týká zřízení míst pro posezení skupiny osob, tzv. hnízda budou tvořená stolkem a čtyřmi židličkami vyrobenými z hrubě opracovaných dřevěných kvádrů a krychlí. Půjde o segmentované a různě sestavitelné prvky k posezení pro děti i dospělé, umístěné by měly být v blízkosti pěších zón, ve volném prostoru parků nebo v blízkosti domů,“ popsal blanenský farář Jiří Kaňa.    

Lavičky by se v ulicích města měly začít objevovat průběžně v prvním pololetí roku 2021, vhodných míst farnost navrhla více než šest desítek, z nich se nyní vyberou ty, na které vystačí vyčleněná částka 600 tisíc korun.

„Navržená místa projdeme a spolu s blanenskou farností vytipujeme nejpotřebnější a nejvhodnější lokality. Lavičky i místa pro sezení budeme osazovat postupně, většinu mobiliáře bychom rádi umístili do začátku léta 2021 tak, aby je lidé mohli využívat už v letní sezóně. Uvidíme podle reálných nákladů, kolik laviček se podaří zrealizovat," popsala vedoucí odboru správy a rozvoje města Petra Skotáková. 

Město vyčlenilo pro participativní rozpočet Společně pro Blansko celkem 600 tisíc korun.

Do letošního hlasování postoupilo 10 projektů z celkem 18 přihlášených. Část projektů nepostoupila proto, že město už navrhovaná doplnění či vylepšení veřejných prostranství plánuje zrealizovat z jiných částí rozpočtu. Loni se hlasovalo o čtyřech projektech z celkem 9 přihlášených. Letos se v termínu od 9. 11. do 30. 11. 2020 do rozhodování, který projekt město v příštím roce zrealizuje, zapojilo celkem 1026 zletilých obyvatel s trvalým bydlištěm v Blansku. 81,7 % lidí hlasovalo on-line prostřednictvím Mobilního rozhlasu, 18,3 % hlasujících využilo tištěných hlasovacích lístků. Celkem 44 % hlasujících byli muži, 53 % ženy, 3 % pohlaví neuvedla. Loni hlasovalo 821 obyvatel Blanska, počet hlasujících tak vzrostl o čtvrtinu.

„Jsem rád, že se i přes potíže s propadem příjmů kvůli koronaviru podařilo v letošním rozpočtu udržet stejnou částku jako vloni, 600 tisíc korun. Z počtu přihlášených projektů i počtu hlasujících je vidět rostoucí zájem veřejnosti o participativní rozpočet,“ uvedl starosta Blanska Jiří Crha, který o výsledcích hlasování informoval v úterý 8. prosince na zasedání zastupitelstva.

„I když je garantovaná realizace pouze vítězného projektu, sešlo se opět hodně zajímavých podnětů a my se podobně jako vloni pokusíme najít peníze i na realizaci některého z dalších návrhů,“ dodal.

Nejmladší hlasující měl 18 let a nejstarší hlasující měla 92 let. Zatímco loni mohl každý hlasující podpořit pouze jeden z návrhů, letos měl každý občan k dispozici celkem 3 hlasy, podpořit tak tři projekty, jednomu projektu mohl ale každý odevzdat pouze jeden hlas.

Vítězný projekt loňského ročníku už je dokončený

Vítězem loňského prvního ročníku participativního rozpočtu Společně PRO Blansko se stal projekt Zastřešení postranní části sportovního areálu za kulturním domem na Těchově. Město ale nakonec zrealizovalo i druhý námět v pořadí, už na jaře se místní dočkali doplnění herních prvků na dětském hřišti v Bezručově ulici za 191 tisíc korun, které Blansko zrealizovalo z vlastních prostředků.

Vítězem loňského ročníku Společně PRO Blansko se stal projekt Zastřešení postranní části sportovního areálu za kulturním domem na Těchově. FOTO: Michal Záboj

Hotové už je i nové zastřešení na sportovním areálu na Těchově. Dělníci v těchto dnech dokončili stavbu a zastřešení, které loni získalo 530 hlasů, už je zkolaudované.

„Máme z toho obrovskou radost, získali jsme prostor pro tréninky mladých dobrovolných hasičů i pro konání nejrůznějších společenských a kulturních akcí, které na Těchově pořádáme. Přípravný výbor vedený Pavlem Bezděkem se projektu i samotné realizaci věnoval hodně intenzivně, chtěl bych všem, kdo se zapojili, poděkovat, stejně tak bych rád poděkoval městu i všem hlasujícím, kteří náš projekt loni podpořili,“ uvedl Jiří Hasoň, místostarosta Sboru dobrovolných hasičů Těchov, kteří projekt do participativního rozpočtu podávali.

Místostarosta SDH Těchov Jiří Hasoň se po kolaudaci přístřešku sešel s vedením města. FOTO: Michal Záboj

 

   vložil: Pavla Komárková, tisková mluvčí / odbor vnějších vztahů

Sdílet odkaz na: Facebook Twitter