Opravy Brněnské ulice začínají. Práce částečně omezí dopravu

12. ledna 2021, zprávy z MěÚ, přečteno: 2441×

Část Brněnské ulice na Starém Blansku čeká rozsáhlá rekonstrukce. Opravovat se letos bude úsek od křižovatky s Hořickou ulicí po hlavní vjezd do areálu firmy Synthon. Stavební práce začnou 15. ledna a potrvají do podzimu. Během této doby bude osobním automobilům umožněný průjezd kyvadlově, případně po přilehlých komunikacích. Nákladní vozidla budou muset opravovaný úsek od 8. února objíždět přes Olešnou a Svatou Kateřinu.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

V Brněnské ulici se bude rekonstruovat vodovod, kanalizace, povrch vozovky i chodníky. Jedná se o společnou investici Svazku vodovodů a kanalizací, Jihomoravského kraje a města. Obyvatelé Starého Blanska se v této části dočkají také rekonstrukce plynovodu.

FOTOGALERIE
Opravy Brněnské ulice začínají. Práce částečně omezí dopravu

Rekonstrukce Brněnské ulice potrvá do podzimu. FOTO archiv města

Celkem fotografií:  7

„Aktuálně je to jeden z největších projektů v Blansku, na kterém spolupracujeme s krajem i Svazkem. Pro Staré Blansko je to klíčová rekonstrukce, opravy komunikací i chodníků už si tamní obyvatelé opravdu zasloužili. Současně je část prací přípravou na klíčový projekt přemostění přes železniční trať. I když během rekonstrukce dojde k omezení a pro řidiče to bude komplikované, věřím, že to občané pochopí. Díky sladění oprav všech inženýrských sítí se vyřeší vše najednou na dlouhé roky dopředu,“ vysvětlil starosta Blanska Jiří Crha.

Rekonstrukce Brněnské ulice potrvá do podzimu. FOTO archiv města

Pracovat se bude hned v několika etapách. Ta první začne v pátek 15. ledna a potrvá do 7. února. „Na místě už je osazeno dopravní značení, s předstihem informujeme také obyvatele této části města. Staveniště si převezmeme v pátek 15. ledna, kdy zahájíme práce frézováním povrchu komunikace,“ popsal stavbyvedoucí Richard Polák.

Opravovat se od konce tohoto týdne začne křižovatka Brněnské ulice s ulicí Na Brankách a část ulice Na Brankách. Provoz na Brněnské ulici budou v opravovaném úseku řídit kyvadlově semafory, část ulice Na Brankách bude úplně uzavřena. Rekonstruovaným úsekem by podle stavebníků měli jezdit jen místní, kteří v lokalitě bydlí či pracují. Ostatní řidiči zatím průjezd zakázaný mít nebudou, bude ale vhodnější se úseku vyhnout. Mezi Šebrovem a Blanskem bude vhodnější nejezdit přes Olešnou, pokud je to možné, kyvadlová doprava provoz zbrzdí.

Po Brněnské ulici budou zatím dál jezdit linky IDS, po celou dobu oprav bude umožněný také průjezd vozidel integrovaného záchranného systému (IZS).

Větší dopravní omezení nastane od pondělí 8. února, kdy začíná druhá etapa oprav, ta potrvá do konce května. Úplně uzavřená při ní zůstane část Brněnské ulice od křižovatky s Hořickou ulicí po křižovatku s ulicí na Brankách. V úseku od křižovatky s ulicí Na Brankách po vjezd do areálu firmy Synthon bude dopravu řídit kyvadlově světelná signalizace, řidiči osobních automobilů budou moci projíždět vždy po jedné polovině vozovky. Průjezd po většinu doby uzavírky zůstane zachovaný ulicemi Luční, Na Lukách a Na Brankách.

„Nákladní automobily bude značení navádět na objízdnou trasu, která povede po silnicích II/374, II/379 a III/37937 přes Olešnou a Svatou Kateřinu,“ uvedl Richard Polák.

Autobusové linky budou moci opravovaným úsekem ve druhé etapě pouze projíždět, zastávky v Brněnské ulici budou zrušeny, autobusové linky IDS v nich nezastaví.

 Prohlédněte si mapy uzavírek a objížděk v pdf

„Na první dvě etapy navážou ještě další práce rozdělené do několika etap, při nichž podobným způsobem zrekonstruujeme zbytek ulice Brněnské až po vjezd do Synthonu. Přesné termíny prací ale zatím stanoveny nejsou, zveřejníme je až v závislosti na tom, jak bude probíhat rekonstrukce plynovodu, která je v této lokalitě také naplánována. Hotovo by ale mělo být předběžně do listopadu,“ dodal Richard Polák.

Rozvržení stavebních prací a související dopravní omezení se mohou ještě měnit v závislosti na aktuální dopravní situaci či průběhu jednotlivých etap stavby, řidiči by proto měli věnovat zvýšenou pozornost aktuálnímu dopravnímu značení.

Opravy Brněnské ulice navazují na práce v ulicích Hořická a Pod Strání, kde loni dělníci vyměnili plynovod a rekonstruovali povrchy. Už v roce 2018 se rozsáhlých oprav dočkaly povrchy i inženýrské sítě v ulici Komenského, která ústí u železničního přejezdu v zastávce Blansko-město.

„Rekonstrukce Brněnské ulice navazuje na již proběhlou rekonstrukci ulice Komenského a souvisí také s přípravami na stavbu nového přemostění na Staré Blansko. Na těchto projektech město spolupracuje se Svazkem vodovodů a kanalizací a Jihomoravským krajem, který je vlastníkem uvedených komunikací. Město pak bude financovat chodníky a veřejné osvětlení. Jde o druhou etapu akce, která by měla zlepšit v budoucnu dopravní komfort v této části města," podotkl místostarosta Ivo Polák, který je předseda Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí.

Na opravenou Brněnskou ulici se v budoucnu napojí nové přemostění železničního koridoru. Stavba kruhového objezdu a související úpravy navážou na opravu Brněnské ulice v příštím roce.  

Spojnice mezi Starým Blanskem a zbytkem města povede z nově vybudovaného kruhového objezdu na Svitavské ulici. Na stavbu je již vydané stavební povolení a město má vykoupené nebo smluvně zajištěné potřebné pozemky. Na financování se bude podílet město a Jihomoravský kraj. 

moj, pak

 

   vložil: Pavla Komárková, tisková mluvčí / odbor vnějších vztahů

Sdílet odkaz na: Facebook Twitter